MENY
Eskilstuna kommun

Reseanalys och rådgivning

Mobilitetsgruppen är rådgivande inom mobilitet och hållbara transporter. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning inom hållbara arbets- och tjänsteresor.

Reseanalys

Vi kan hjälpa er att genomföra en reseanalys i syfte att få en bild av vilka möjligheter som finns att resa hållbart eller nyttja digitala möten. Reseanalysen ska resultera i en väl förankrad åtgärdsplan.

Reseanalysen omfattar både arbets- och tjänsteresor och går igenom möjlighet till resor med kollektivtrafik, resebokning, reseriktlinjer, möjligheter till digitala möten, cykelfaciliteter och mycket mer.

Resvaneundersökning

Vi kan hjälpa er att genomföra en resvaneundersökning i syfte att ta reda på hur era medarbetare reser idag. Resvaneundersökningen analyseras och resultatet diskuteras sedan med personal och ledning.

----

Reseanalysen visar hur möjligheterna att resa hållbart ser ut och resvaneundersökningen visar hur nuläget ser ut dvs. hur ni reser idag. Tillsammans gör det att ni sedan kan genomföra rätt åtgärder med möjlighet att följa upp resultatet med ytterligare en resvaneundersökning.

Så länge som ditt företag har en god intention att förändra resvanorna så kan kommunen stödja arbetet och fungera rådgivande genom hela processen.

Vi hjälper till med förslag på åtgärder och kommer gärna ut och håller ett inspirerande föredrag. Vi har kompetens inom hållbart resande, beteendeförändringar och metoder t.ex. nudging.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Sabina Dernelid
Projektsamordnare Mobilitetsgruppen