MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats.

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan. Det är många pågående arbeteten just nu i Eskilstuna. Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de ibland inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Valegatan 19/11 – 30/12

In och utfarten till och från Valegatan från Carlavägen är avstängd för all motorfordonstrafik. Anledningen är att Eskilstuna Energi och Miljö ska schakta i gatan. Motortrafiken leds via Sundbyvägen. Du som går eller cyklar leds över på motsatt sida förbi arbetsområdet. Följ skyltning på plats!

Hälltorpsvägen 25 november - december

För att underlätta för gångare och cyklister höjer vi gång- och cykelstråket i korsningen Hälltorpsvägen/Torshällavägen.

Arbetet startar i slutet av oktober och beräknas bli färdigt under december. När arbetet pågår är framkomligheten till och från Hälltorpsvägen begränsad för bilister.

Gångare och cyklister hänvisas till andra sidan. Följ skyltning på plats.

Eskilstunavägen 20/11 - 13/12

Begränsad framkomlighet förbi Hällby kyrka 20 november – 13 december

Eskilstuna Energi och miljö ska schakta för ny el i Eskilstunavägen mellan Kyrkvallen och Skolvägen.

Ett körfält stängs av och trafiken regleras med tillfälliga trafikljus. Arbetet utförs i etapper.

Gasverksbron 5 aug - 20 dec

Gasverksbron fortsätter att vara avstängd i ena riktningen till 20 december

Broreparationen är klar men omfattande ledningsarbete för vatten och avlopp fortsätter. Den 20 december öppnar Gasverksbron igen för trafik i båda riktningarna och ledningsarbetet gör uppehåll över jul- och nyårshelgerna.

Efter 7 januari fortsätter ledningsarbetet i korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen. In och utfart till Gredbyvägen stängs av för motorfordonstrafik. Passagen förbi arbetsområdet smalnas av och det blir ett körfält i varje riktning. Rekommenderad hastighet 30km/h förbi arbetsplatsen. Arbetet kommer att pågå 2-3 månader. Följ skyltning på plats!

karta över omledningen
karta över brons placering
Stålbergsvägen

Broreparationen är klar men omfattande ledningsarbete för vatten och avlopp fortsätter. Den 20 december öppnar Gasverksbron igen för trafik i båda riktningarna och ledningsarbetet gör uppehåll över jul- och nyårshelgerna.

Efter 7 januari fortsätter ledningsarbetet i korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen. In och utfart till Gredbyvägen stängs av för motorfordonstrafik. Passagen förbi arbetsområdet smalnas av och det blir ett körfält i varje riktning. Rekommenderad hastighet 30km/h förbi arbetsplatsen. Arbetet kommer att pågå 2-3 månader. Följ skyltning på plats!

karta över omledningen
Kungsvägen till Mälarsjukhuset

Mälarsjukhuset håller på med förberedande markarbeten inför en ny stor vårdbyggnad som ska byggas vid Mälarsjukhuset. Det påverkar bland annat entréer. På Regions Sörmlands webbsida hittar du den seasnte informationen om vad som är på gång.

Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbsida.länk till annan webbplats

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2020

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten
John Englaus gata, 28 februari - 2019

Vi stänger av John Engelaus gatan mellan Västerbron och Verkstadsgatan för all trafik. Anledningen är att det ska byggas hus längs gatan. Arbetet startar onsdag 28 februari och pågår till slutet av december 2019. Följ skyltning på plats!

En karta över omledningen i Munktellstaden.
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2020

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- våren 2020)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus
Handelscentrum i Skiftinge

Vi bygger en ny cirkulationsplats och lokalgator till Skiftinge handelscentrum. Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna