MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats.

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan. Det är många pågående arbeteten just nu i Eskilstuna. Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Korsningen Drottninggatan/Kungsgatan 1 april – 31 juli

Nu har arbetet med att rusta upp Kungsgatan kommit till korsningen Drottninggatan/Kungsgatan. Därför stänger vi av korsningen för all motorfordonstrafik. Arbete med att schakta pågår en sida i taget längs Drottninggatan mot Hamngata. Trafiken regleras med trafikljus till och med 3 juni ev. längre om de inte hinner bli klara.

Karta över avstängning

Vi stänger av för motorfordonstrafik 1 april och 31 juli för att kunna byta dagvattensystem och lägga nytt ytskikt i korsningen. Samtidigt passar Eskilstuna Energi och Miljö på att dra ny fjärrvärme ned till nya högskolan och förbereda inför byggnation i kvarteret Vulkanen. Det gör att arbetet kommer ta lite längre tid men vi behöver inte gräva i gatan flera gånger. Att vi valt att helt stänga av gatan gör att det blir säkrare för de som arbetar där och att arbetet också går fortare då.

Arbetet innebär att bussar som brukar passera Drottninggatan får ledas om och att några busshållplatser tillfälligt får flytta under tiden 1 april till 31 juli. På Sörmlandstrafikens webbplats hittar du information om bussarna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som går eller cyklar kommer gående att kunna ta dig förbi arbetsplatsen.

Läs mer om projektet här.


Parken vid korsningen Köpmangatan/stenborgsgatan, under maj

Gräsytan håller inte för den användning som nu sker där. Trädet på platsen (blodlönnen​) visade sig ha en stor skada, som gjorde att den blev farlig och behövde tas ned.

Vi byter nu ut gräsmattan mot plattor och planterar nya träd. Under arbetet kommer delar av trottoaren vara avstängd men boende och besökare kan komma in och ut ur entréer. Parkeringsplatserna, utom parkeringen för rörelsehindrade, kommer vara avstängda.

Eventuellt behöver vi stänga av ena körfältet under grävarbeten. Kör försiktigt och visa hänsyn för de som arbetar på plats.

Stenkvistavägen- Rosenhällsgatan, april - hösten 2019

Vi bygger en gång- och cykelpassage över vid Stenkvistavägen - Rosenhällsgatan och fortsätter vårt arbete att göra sträckan säkrare för gående och cyklister. Under arbetet blir det begränsad framkomlighet för cyklister och gående.

Nu är infarten till Rosenhällsgatan totalavstängd. Avstängningen innebär att du inte kan svänga in eller ut från Rosenhällsgatan till Stenkvistavägen. Om du går eller cyklar längs Stenkvistavägen är det begränsad framkomlighet men du tar dig förbi arbetet.

Karta över omledningen
Eskilstunavägen mellan Riktargatan och Gesellgränd, 2 april - 31 augusti

Eskilstunavägen i Torshälla stängs av för motorfordon under 2 veckor

Under 2 veckor ( torsdag 16 maj  till fredag 31 maj) stänger vi av vägen för att Eskilstuna Energi och Miljö ska kunna utföra sitt arbete med att lägga ledningar till de nya husen i kvarteret Gillet.

Det innebär att vi leder om all motorfordonstrafik, se karta. Du som går eller cyklar kommer att kunna passera arbetet under den tiden.

Också busstrafiken leds om. Det innebär att både bussar och tung motorfordonstrafik leds om via Germunsgatan. Bussen kommer under den tiden inte passera busshållplats Gökstensgatan utan det blir Östra torget eller Sportrondellen som är närmaste busshållplats.

För mer information kontakta Eskilstuna Energi och Miljölänk till annan webbplats

Karta för avstängning och trafikomläggning

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2019

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten
John Englaus gata, 28 februari - 2019

Vi stänger av John Engelaus gatan mellan Västerbron och Verkstadsgatan för all trafik. Anledningen är att det ska byggas hus längs gatan. Arbetet startar onsdag 28 februari och pågår till slutet av december 2019. Följ skyltning på plats!

En karta över omledningen i Munktellstaden.
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2019

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- hösten 2019)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna