MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats.

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan. Det är många pågående arbeteten just nu i Eskilstuna. Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de ibland inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Sveavägen 21 – 30 november

Avstängningen förlängs till mitten av november

Anledningen är att ESEM också passar på att byta vattenledningar, nu när de ändå gräver. Då det tillkommit merarbete måste vi förlänga perioden för avstängningen.

Mycket begränsad framkomlighet på Sveavägen fram till november.. Välj om möjligt annan väg.

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö ska åtgärda dåliga avloppsledningar mellan Lundbladsvägen och Carlavägen. För att kunna schakta i gatan stänger vi av ett körfält i taget för motorfordons trafik. Följ skyltning på plats! Gående och cyklister hänvisas vid övergångsställena både före och efter arbetsplatsen.

Eskilstunavägen 20/11 - 13/12

Begränsad framkomlighet förbi Hällby kyrka 20 november – 13 december

Eskilstuna Energi och miljö ska schakta för ny el i Eskilstunavägen mellan Kyrkvallen och Skolvägen.

Ett körfält stängs av och trafiken regleras med tillfälliga trafikljus. Arbetet utförs i etapper.

Stenuddsvägen i Hällby 28 oktober - 20 november

Begränsad framkomlighet på Stenuddsvägen i Hällby 28 okt – 20 november. ESEM ska schakta i gatan för att dra nya ledningar. Därför stänger vi av ena körfältet norr om Karl Ivarsvägen. Trafiken regleras med trafiksignaler. Gående och cyklister kan passera avstängningen.

Gasverksbron 5 aug - 9 dec

Gasverksbron öppnas i ena riktningen under vecka 41

Broreparationen är klar. Under eftermiddagen öppnar vi ett körfält för motorfordonstrafik i nordvästlig riktning. Se karta. Det andra körfältet kommer fortsatt vara avstängt för motorfordon. Anledningen är att ledningsarbetet som Eskilstuna Energi och Miljö ansvarar för fortfarande pågår. Avstängningen grundar sig på beräkningar av trafikflöden och görs för att undvika totalstopp i trafiken och väldigt långa köer som följd.

Avstängningen beräknas nu pågå till 9 december.

Du som går eller cyklar påverkas inte utan kan ta dig fram på bron.

För att förbättra framkomligheten, i samband med avstängningen av Gasverksbron, har vi byggt ett extra körfält på Gap Sundins väg i korsningen Gap Sundins väg/Mått Johanssons väg.

karta över omledningen
karta över brons placering
Stålbergsvägen - 30/8-9/12

Stålbergsvägen är avstängd för motorfordonstrafik fredag 30 augusti till 9 december.

Arbetet med att byta ledningar är inte klart. Följden blir att ett körfält fortsätter att hållas avstängt, medan körfältet i nordostlig riktning öppnas upp för trafik. Avstängningen beräknas pågå till den 9 december.

karta över omledningen
Kungsvägen till Mälarsjukhuset

Mälarsjukhuset håller på med förberedande markarbeten inför en ny stor vårdbyggnad som ska byggas vid Mälarsjukhuset. Det påverkar bland annat entréer. På Regions Sörmlands webbsida hittar du den seasnte informationen om vad som är på gång.

Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbsida.länk till annan webbplats

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2020

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten
John Englaus gata, 28 februari - 2019

Vi stänger av John Engelaus gatan mellan Västerbron och Verkstadsgatan för all trafik. Anledningen är att det ska byggas hus längs gatan. Arbetet startar onsdag 28 februari och pågår till slutet av december 2019. Följ skyltning på plats!

En karta över omledningen i Munktellstaden.
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2020

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- våren 2020)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus
Handelscentrum i Skiftinge

Vi bygger en ny cirkulationsplats och lokalgator till Skiftinge handelscentrum. Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna