Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behöver också komma åt ledningar som ligger i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats så du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Viktigt att du följer skyltning på plats! Utöver oss så är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan.

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan. Det är många pågående arbeteten just nu i Eskilstuna. Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Korsningen Drottninggatan/Kungsgatan 1 april – 31 juli

Nu har arbetet med att rusta upp Kungsgatan kommit till korsningen Drottninggatan/Kungsgatan. Därför stänger vi av korsningen för all motorfordonstrafik. Följ skyltning på plats.

Karta över avstängning

Vi stänger av för motorfordonstrafik 1 april och 31 juli för att kunna byta dagvattensystem och lägga nytt ytskikt i korsningen. Samtidigt passar Eskilstuna Energi och Miljö på att dra ny fjärrvärme ned till nya högskolan och förbereda inför byggnation i kvarteret Vulkanen. Det gör att arbetet kommer ta lite längre tid men vi behöver inte gräva i gatan flera gånger. Att vi valt att helt stänga av gatan gör att det blir säkrare för de som arbetar där och att arbetet också går fortare då.

Arbetet innebär att bussar som brukar passera Drottninggatan får ledas om och att några busshållplatser tillfälligt får flytta under tiden 1 april till 31 juli. På Sörmlandstrafikens webbplats hittar du information om bussarna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som går eller cyklar kommer gående att kunna ta dig förbi arbetsplatsen.

Läs mer om projektet här.


Gillbergavägen 11 mars - april

Vi bygger en upphöjd gång och cykelbana vid infarten till parkeringen för att öka säkerheten för cyklisterna. Under arbetet är framkomligheten på plats begränsad.

Karta över området

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Julingatan, september 2018 - våren 2019

Vi breddar gångbanorna på båda sidor av körbanan. Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten vara begränsad. 

Från den 11 oktober kommer infarten från Brogatan vara totalavstängd och trafiken hänvisas till att använda infarten från Aliforsgatan. Gående längs Brogatan hänvisas till södra sidan.

Kör försiktigt och följ skyltning på plats!

karta över området
Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2019

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten
John Englaus gata, 28 februari - 2019

Vi stänger av John Engelaus gatan mellan Västerbron och Verkstadsgatan för all trafik. Anledningen är att det ska byggas hus längs gatan. Arbetet startar onsdag 28 februari och pågår till slutet av december 2019. Följ skyltning på plats!

En karta över omledningen i Munktellstaden.
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2019

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- hösten 2019)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna