MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats.

Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de ibland inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här.

Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Carlavägen 20 mars - 30 april

Det är begränsad framkomlighet för motorfordonstrafik på Carlavägen (väg 53) mellan 20/3 – 30/4. Anledningen är att ESEM ska gräva för fjärrvärme vid korsningen Carlavägen/Uttermarksgatan. Du som kör bil kommer att kunna ta dig förbi arbetet men kör försiktigt och välj om möjligt en annan väg. Du som går eller cyklar kan ta dig förbi arbetet.

Om du åker buss
Busslinje 5 leds om. Därför dras 2 hållplatser längs sträckan  in under tiden. Linje 30 och 31 går som vanligt.

Läs mer om vad som gäller busstrafiken på Sörmlandstrafikens webbsida.länk till annan webbplats

Du hittar mer information om eventuella avbrott gällande vatten, el och fjärrvärme på ESEMs hemsidalänk till annan webbplats.

En bild över sträckan med begränsad framkomlighet och omledningen
Ståhlbergsvägen/Kungsgatan/Gredbyvägen
Karta över arbetsområdet och trafikomläggning

Vi har öppnat det stängda körfältet på Kungsgatan i riktning mot centrum för trafik. Körfältet längs Assa är fortfarande avstängt för ledningsarbete fram till april. Fram tills att trafiksignaler är uppsatta i korsningen gäller skyltning på plats. Gredbyvägen är fortfarande avstängd för genomfart. Rekommenderad hastighet är 30 km/h förbi arbetsplatsen. Det är också skyltat för dig som går eller cyklar.

Alla arbeten beräknas vara klara till november 2020. Följ skyltning på plats! Du kan läsa mer om Gredbyvägen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Korsning Valegatan/Carlavägen 8-10 april

Eskilstuna Energi och Miljö ska schakta för att byta ledningar i området. De är klara i korsningen Idungatan/Vidargatan och fortsätter nu arbetet till korsning Valegatan/Carlavägen. Korsningen stängs av för motorfrodonstrafik, så in- och utfart sker via Sundbyvägen.

Följ skyltning på plats! För information om arbetet kontakta Eskilstuna Energi och Miljö.

Sundbyvägen april - september

För att förbättra säkerhet och framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter höjer vi passagerna vid fyra korsningar längs Sundbyvägen (Idungatan, Heimdalsgatan, Magistervägen, Rektorsvägen).

Arbetet startar i april och beräknas blir klart i september.

Under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad. Följ skyltning under byggtiden

Sundbyvägen
Blåklintsvägen/Hovängsvägen i Hällby, 23 mars -19 april

Brunnen i korsningen ska bytas. Det innebär att vi stänger korsningen och leder om trafiken. Följ skyltning på plats!

Kungsvägen till Mälarsjukhuset

Mälarsjukhuset håller på med förberedande markarbeten inför en ny stor vårdbyggnad som ska byggas vid Mälarsjukhuset. Det påverkar bland annat entréer. På Regions Sörmlands webbsida hittar du den senaste informationen om vad som är på gång.

Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbsida.länk till annan webbplats

 

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Tegelbruksgatan/Zetterbergsgatan (april 2020 – december 2021)

Gång och cykelbanan är avstängd längs Tegelbruksgatans västra sida mellan Zetterbergsgatan och Västra Tunagatan. Zetterbergsgatans norra sida är också avstängd av för gående och cyklister. Anledningen är att det ska byggas en ny skola. Det är parkeringsförbud längs en kortare sträcka på Zetterberggatan för att byggtrafiken ska kunna ha en tillgänglig in- och utfart under byggtiden. Du som går eller cyklar hänvisas till andra sidan. Följ skyltning på plats!

Parkeringsförbud införs på kortare sträcka på Zetterbergsgatan för in-utfart byggtrafik. Gående/cyklister leds om till andra sidan via skyltning

Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2020

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2020

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- våren 2020)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus
Handelscentrum i Skiftinge

Vi bygger en ny cirkulationsplats och lokalgator till Skiftinge handelscentrum. Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna