MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats.

Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de ibland inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Ståhlbergsvägen/Kungsgatan/Gredbyvägen

Korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen och del av Gredbyvägen stängs av 7 januari

Gasverkbron är öppen för trafik i båda riktningarna sen 19 december. Efter julhelgerna den 7 januari så fortsätter Eskilstuna Energi och Miljö ledningsarbetet i korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen. Stadsbyggnadsförvaltningen bygger samtidigt om del av Ståhlbergsvägen så att Gredbyvägen kan öppnas för genomfart till Västermarksrondellen. Arbetena innebär att in- och utfarten till Gredbyvägen från korsningen Ståhlbergsgatan/Kungsgatan stängs.

Gredbyvägen blir en återvändsgata och alla infarter till verksamhet i området kan nås från infarten vid Barkmans. Kungsgatan smalnas av förbi arbetsområdet och det blir ett körfält i varje riktning. Rekommenderad hastighet 30 km/h förbi arbetsplatsen. Alla arbeten beräknas vara klara till november 2020. Följ skyltning på plats! Du kan läsa mer om Gredbyvägen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asvtängning Kungsgatan/Ståhlbergsvägen Gredbyvägen
Mälarvägen, 10/2 – 14/2

Under veckan kommer Mälarvägen att helt stängas av för trafik 4-5 ggr per dag mellan klockan 09-15. Avstängningen regleras med trafikvakter och kommer att pågå cirka 1-2 minuter per tillfälle. Anledningen är att det sprängs i området för att kunna bygga nya fastigheter.

Kungsvägen till Mälarsjukhuset

Mälarsjukhuset håller på med förberedande markarbeten inför en ny stor vårdbyggnad som ska byggas vid Mälarsjukhuset. Det påverkar bland annat entréer. På Regions Sörmlands webbsida hittar du den senaste informationen om vad som är på gång.

Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbsida.länk till annan webbplats

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2020

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2020

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- våren 2020)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus
Handelscentrum i Skiftinge

Vi bygger en ny cirkulationsplats och lokalgator till Skiftinge handelscentrum. Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna