MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behöver också komma åt ledningar som ligger i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats så du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Viktigt att du följer skyltning på plats! Utöver oss så är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan.

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan.

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Gap Sundins väg, över bron 30 juli - november

Under sommaren reparerar vi bron på Gap Sundins väg. Bärigheten på bron ska förbättras. Arbetet kommer att medföra begränsad framkomlighet (och att maxvikten för lastbilar sänks till BK2). Under arbetet behöver vi stänga av bron helt vid tre tillfällen.

Bron kommer att preliminärt vara totalavstängd 14/8-22/8 och
11/9-2/10 på grund av förstärkningsarbetena.

Arbetet startar måndag 30 juli och om allt går som det ska är vi klara i oktober-november.

Begränsad framkomlighet på Gap Sundins bro
Stenkvistavägen 4 juni - augusti

Vi bygger en upphöjd passage på cykelvägen längs Stenkvistavägen för att öka säkerheten för cyklister.

Nu har avstängningen öppnats. Det som är kvar är att sätta plattor vilket vi gör under augusti.

Kör försiktigt och följ skyltning på plats!

Folkestavägen augusti

På grund av sliten beläggning asfalterar vi om på Folkestavägen mellan Eskilstunavägen till cirkulation Dalby. Fräsarbetet är klart och sedan asfalterar vi i augsti. Arbetet sker i ett körfält i taget. Trafiken regleras av trafikvakter. Begränsad framkomlighet och risk för köer. Välj om möjligt annan väg.

Ny asfalt läggs på Folkestavägen. Trafiken regleras med trafikvakter. Klicka på kartan för att se den i större format.

Germundsgatan 6-17 augusti

På grund av sliten beläggning asfalterar vi om på Germundsgatan mellan Eskilstunavägen till Hammarbyvägen. Vi fräser stäckan den 3 juli och lägger ny asfalt i augusti under vecka 32, 33. Trafiken att regleras av trafikvakter. Begränsad framkomlighet och risk för köer. Välj om möjligt annan väg.

Ny asfalt läggs på Germundsgatan. Trafiken regleras med trafikvakter. Klicka på kartan för att se den i större format.

Tegelbruksgatan 18 januari - augusti

Begränsad framkomlighet på Tegelbruksgatan

Från den andra maj enkelriktar vi Tegelbruksgatan mellan Zetterbergsgatan och Gillbergaplan. Trafik är tillåten mot Gillbergaplan och de två busshållplatserna kommer att flyttas tillfälligt.

karta över avstängningen på Tegelbruksgatan

Arbetet är ett samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö som ska bygga ett nytt dagvattensystem längs Tegelbruksgatan. Eskilstuna kommun passar då på att rusta upp cykelbanan. Arbetet startar 18 januari och pågår till augusti.

Vårt mål är att du ska kunna gå eller cykla längs ena sidan under tunneln. Tillfälliga avstängningar kan komma att ske. Följ skyltning på plats!

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Kungsgatan etapp 2, 5 februari 2018 - november 2019

Nu arbetar vi på etapp 2, sträckan Fristadstorget-Drottninggatan och Kriebsensgatan mellan infart till Kungsplan - Nygatan. Arbetet beräknas pågå 5 februari 2018 - november 2019.

Framkomligheten är begränsad, vissa delar kommer att vara inhägnade, men alla entreér ska vara tillgänglig under byggtiden​.

Läs mer om projektet här.

John Englaus gata, 28 februari - 2019

Vi stänger av John Engelaus gatan mellan Västerbron och Verkstadsgatan för all trafik. Anledningen är att det ska byggas hus längs gatan. Arbetet startar onsdag 28 februari och pågår till slutet av december 2019. Följ skyltning på plats!

Läs mer om trafiken i Munktellstaden här.

En karta över omledningen i Munktellstaden.
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2019

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- hösten 2019)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus
Mälarsjukhuset byggs om vid Sveavägen (maj 2017 - mars 2019)

Måndag 29 maj börjar ombyggnation av hus E35 på Mälarsjukhuset. Arbetet beräknas bli färdigt i mars 2019.

Ombyggnationen innebär att gång- och cykelvägen längs med huset på Sveavägen stängs av. Cyklister- och gångtrafikanter hänvisas till motsatt gång- och cykelbana.

Under ombyggnationen begränsas antalet entréer till E35. Från och med 29 maj används entré 10 för att komma in till verksamheterna i huset. Besökare kan även komma till E35, via entré 6 och kulverten, se karta. Kommer du via huvudentrén finns tydliga markeringar som du kan följa för att komma till E35, via kulverten vid entré 6.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Trafiken i Munktellstaden

I området byggs det många nya fastigheter, vilket innebär att framkomligheten påverkas för dig som går, cyklar eller åker bil. Här kan du läsa mer om vad som är på gång just nu.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna