MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behöver också komma åt ledningar som ligger i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats så du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Viktigt att du följer skyltning på plats! Utöver oss så är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan.

 

Varning

Vid järnvägsöverfarten vid Stålforsbron har det bildats stora hål i vägbanan på båda sidor om överfarten samt spår. Vi har lagat hålen men de har körts upp igen. Vädrets inverkan gör att det inte går att asfaltera då det är för mycket vatten i körbanan. Så sänk hastigheten, kör försiktigt och följ skyltning!

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan.

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Tegelbruksgatan 18 januari - augusti

Arbetet är ett samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö som ska bygga ett nytt dagvattensystem längs Tegelbruksgatan. Eskilstuna kommun passar då på att rusta upp cykelbanan. Arbetet startar 18 januari och pågår till augusti.

 

Vårt mål är att du ska kunna gå eller cykla längs ena sidan under tunneln. Tillfälliga avstängningar kan komma att ske. Följ skyltning på plats!

Eskilstuna Central

Avstängd gångbana och av- och påstigningsplats vid Centralstationen

Vi stänger av gångbanan förbi hörnet av stationshuset och taxifickan för på- och avstigning. Anledningen är att vi ska byta ledningar som läcker ut vatten. För att komma till stationen får du gå på andra sidan, förbi hotellet, om du kommer från den sidan där avstängningen är. Du kan däremot komma till spåren på Nyforssidan via trappen, då den hålls öppen. Följ skyltning på plats! Du som passerar med bil kommer fortfarande att kunna göra det. Men inte lämna och hämta vid taxifickan.

Arbetet pågår från måndag 3 mars och fram till maj om det behövs.

Karta över området

Karta över området

Schaktning för fiber i Djurgårdsområdet, 22 mars - 20 april
Område för schaktning

Eskilstuna Energi och Miljö ska dra in fiber i Djurgårdsområdet. Arbetet kan tidvis innebära begränsad framkomlighet för alla trafikanter, där arbete pågår. Se karta för vilka vägar som är berörda. Följ skyltning på plats!

Strängnäsvägen

Begränsad framkomlighet på Strängnäsvägen

Eskilstuna Energi och miljö ska byta vatten och avloppsledningar vid hotellet. Arbetet sker i olika etapper och startar torsdag 1 februari. Det innebär att halva körbanan stängs av för motorfordonstrafik. Trafiken får passera i det andra körfältet i bägge riktningarna. Tänk på att hastigheten är nedsatt till 30 förbi arbetsplatsen. Busshållplatsen vid hotellet flyttas tillfälligt till korsningen vid Lärkvägen. Hela abetet ska vara klart i slutet av mars. Följ skyltning på plats!

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Kungsgatan etapp 2, 5 februari 2018 - november 2019

Nu arbetar vi på etapp 2, sträckan Fristadstorget-Drottninggatan och Kriebsensgatan mellan infart till Kungsplan - Nygatan. Arbetet beräknas pågå 5 februari 2018 - november 2019.

Framkomligheten är begränsad, vissa delar kommer att vara inhägnade, men alla entreér ska vara tillgänglig under byggtiden​.

Läs mer om projektet här.

John Englaus gata, 28 februari - 2019

Vi stänger av John Engelaus gatan mellan Västerbron och Verkstadsgatan för all trafik. Anledningen är att det ska byggas hus längs gatan. Arbetet startar onsdag 28 februari och pågår till slutet av december 2019. Följ skyltning på plats!

Läs mer om trafiken i Munktellstaden här.

En karta över omledningen i Munktellstaden.
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2019

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- hösten 2019)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus
Del av Västra Storgatan (2015-2018)

Nu är arenabygget igång och för att det ska fungera effektivt stänger vi av Västra Storgatan för motorfordonstrafik mellan Nordwallsgatan och Munktellarenan (rondellen vid eken). Avstängningen gäller från 8 juni och under hela byggtiden fram till 2017/18. Alternativ väg till och från området är Rinmansgatan – Gustafsvägen – Munktellsgatan. Gående och cyklister kommer inte kunna passera på den gamla gång och cykelvägen under en tid nu när bostadsbyggandet dragit igång. Busstrafiken får ny körväg och hållplatsen Norra Hamn dras in.

Mälarsjukhuset byggs om vid Sveavägen (maj 2017 - mars 2019)

Måndag 29 maj börjar ombyggnation av hus E35 på Mälarsjukhuset. Arbetet beräknas bli färdigt i mars 2019.

Ombyggnationen innebär att gång- och cykelvägen längs med huset på Sveavägen stängs av. Cyklister- och gångtrafikanter hänvisas till motsatt gång- och cykelbana.

Under ombyggnationen begränsas antalet entréer till E35. Från och med 29 maj används entré 10 för att komma in till verksamheterna i huset. Besökare kan även komma till E35, via entré 6 och kulverten, se karta. Kommer du via huvudentrén finns tydliga markeringar som du kan följa för att komma till E35, via kulverten vid entré 6.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna