MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats.

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan. Det är många pågående arbeteten just nu i Eskilstuna. Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Torshällavägen, Slagsta till Glömstarondellen 16 september - 20 september

Vi byter ut sliten beläggning på Torshälla vägen mellan Slagsta och Glömstarondellen under vecka 37. Arbetet regleras med trafikvakter. Tänk på att arbetet är en arbetsplats och visa hänsyn genom att sänka hastigheten.

Gasverksbron 5 aug - 11 okt

Gasverksbron ska repareras och arbetet pågår mellan 5 augusti till 11 oktober. Båda övergångskonstruktionerna ska bytas ut. Under tiden stänger vi av bron för all motorfordonstrafik. Motorfordonstrafik får välja annan valfri väg.

Du som går eller cyklar påverkas inte utan kan fortfarande ta dig fram på bron. Det kommer bara att vara en cykelbana öppen för båda riktningarna och vilken det är kommer att variera.

För att förbättra framkomligheten, i samband med avstängningen av Gasverksbron, har vi byggt ett extra körfält på Gap Sundins väg i korsningen Gap Sundins väg/Mått Johanssons väg.

karta över brons placering
Stålbergsvägen - 30/8-4/10

Stålbergsvägen är avstängd för motorfordonstrafik fredag 30 augusti till fredag 11 oktober.

I samband med att Gasverksbron är avstängd för reparation ska Tuna Entreprenad & Förvaltning AB byta vatten och avloppsledningar. Därför stänger vi av Ståhlbergsvägen för all motorfordonstrafik​ mellan Gasverksbron och Kungsgatan 30/8-4/10. Du som går eller cyklar  kan fortsatt passera Gasverksbron.

Kungsvägen utanför Mälarsjukhuset, vecka 38

Mälarsjukhuset håller på med förberedande markarbeten inför en ny stor vårdbyggnad som ska upp vid Mälarsjukhuset. Redan nästa vecka, onsdag den 18 september kommer de att börja med förberedande sprängningsarbeten.

Tre gånger om dagen, en kvart åt gången kommer de att spränga och då stänger de av trafiken på Kungsvägen utanför Mälarsjukhuset.

Tiderna för sprängning är måndag till fredag klockan:

07.00—07.15
12.00—12.15
17.00—17.15

Läs mer om arbetet på Region Sörmlands hemsida.länk till annan webbplats

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2020

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten
John Englaus gata, 28 februari - 2019

Vi stänger av John Engelaus gatan mellan Västerbron och Verkstadsgatan för all trafik. Anledningen är att det ska byggas hus längs gatan. Arbetet startar onsdag 28 februari och pågår till slutet av december 2019. Följ skyltning på plats!

En karta över omledningen i Munktellstaden.
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2020

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- våren 2020)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna