MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats.

Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de ibland inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här.

Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Kungsvägen och Kungsladugårdsgatan till Mälarsjukhuset

Kungsvägen till Mälarsjukhuset är avstängd för motorfordonstrafik fram till årskiftet 2023/2024.

Anledningen till avstängningen är att bygget av den nya vårdbyggnaden, E62 går in i en ny fas.

Trafikomläggningskarta från 20-08-18

Trafikomläggningen gäller från 20-08-20

Korsning Strängnäsvägen/Kungsladugårdsgatan

Korsning Strängnäsvägen/Kungsladugårdsgatan

Avstängningen är från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré. Du kan fortfarande ta dig till parkeringshuset med bil och till huvudentrén via Kungsvägen om du går eller leder din cykel. Behöver du släppa av någon vid huvudentrén får åka via Kungsladugårdsgatan. Du som kommer från Kungsladugårdsgatan har väjningsplikt mot fordon som kör på Strängnäsvägen. Tänk på många att skolelever passerar på övergångsställena.

Risk för köer vid rusningstrafik. Trafikomläggningen kommer att pågå till årsskiftet 2023/2024.

Bussarna kommer också att ledas om under den här tiden. Du hittar mer information bussar och busshållplatser på Sörmlandstrafikens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om den nya vårdbyggnaden på Region Sörmlands webbsida.länk till annan webbplats

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Norra sidan Uttermarksgatan

Vi breddar gångbanan och skapar en 3 meter bred gång och cykelväg på Uttermarksgatans norra sida mellan Carlavägen och Kjulavägen.

Följ skyltning på plats.

Kvicksund - Rastplats v.35 - 44

I samband med ombyggnationen av tågperrongen förbättrar vi rastplatsen/utkiksplatsen. Rastplatsen får nytt räcke och sittplatser med planteringar. Gång- och cykelbanan längs Södra Kvicksundsvägen, som viker ner under bron, får ny placering och blir mer tillgänglig.

Arbetet startar i mitten av augusti och beräknas blir klart i slutet av oktober. Under arbetet kommer parkeringen vid rastplatsen att vara delvis eller helt avstängd. Gångare och cyklister kommer att få det svårare att ta sig fram under bron. Följ skyltning under byggtiden.

Vasavägen 1 juni - oktober

Vi bygger en ny cykelbana och gör korsningen vid Torggatan säkrare. Gatan blir smalare och korsningen vid Vasagatan/Torggatan säkrare. Vi byter också ut gatubelysningen.

Arbetet startar 1 juni och beräknas blir klart i november. Under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad. Gatan blir enfilig förbi byggarbetsplatsen och gående hänvisas till andra sidan.

Under v.38 - 47 flyttas skolans lämning- och hämtningsplatser. Se karta.

karta över nya hämtnings och lämningsplatser
Östergatan juni - september

Vi breddar gång- och cykelbanan på Östergatan och snedställer  parkeringsplatserna för att skapa en säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad under byggnationen och parkeringsplatser kommer tillfälligt att stängas av.

Följ skyltning på plats.

Ståhlbergsvägen/Gredbyvägen
Karta över arbetsområdet och trafikomläggning

Gredbyvägen är fortfarande avstängd för genomfart. Den 25 maj fortsätter arbetet på Gredbyvägen fram till rondellen på Västermarksgatan. Du kommer att kunna ta dig fram i båda riktningarna också under byggtiden, men på begränsade ytor.

Gredbyvägen ska byggas om och förberedas för trafik ut på Tullgatan, vid Rinmangymnasiet. Vi rustar upp körbanor, bygger gång- och cykelbanor, anlägger parkeringar och nya grönytor. I samband med det kommer ESEM att byta ut vatten- och avloppssystem.

Alla arbeten beräknas vara klara till december 2020. Följ skyltning på plats! Du kan läsa mer om Gredbyvägen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sundbyvägen april - september

För att förbättra säkerhet och framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter höjer vi passagerna vid fyra korsningar längs Sundbyvägen (Idungatan, Heimdalsgatan, Magistervägen, Rektorsvägen).

Arbetet startar i april och beräknas blir klart i september.

Under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad. Följ skyltning under byggtiden

Sundbyvägen

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Tegelbruksgatan/Zetterbergsgatan (april 2020 – december 2021)

Gång och cykelbanan är avstängd längs Tegelbruksgatans västra sida mellan Zetterbergsgatan och Västra Tunagatan. Zetterbergsgatans norra sida är också avstängd av för gående och cyklister. Anledningen är att det ska byggas en ny skola. Det är parkeringsförbud längs en kortare sträcka på Zetterberggatan för att byggtrafiken ska kunna ha en tillgänglig in- och utfart under byggtiden. Du som går eller cyklar hänvisas till andra sidan. Gående/cyklister leds om till andra sidan via skyltning. Följ skyltning på plats!

Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2020

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna