MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats.

Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de ibland inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här.

Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Vasavägen 1 juni - oktober

Vi bygger en ny cykelbana vid skolan. Gatan blir smalare och korsningen vid Vasagatan/Torggatan säkrare. Vi bygger också ny gatubelysning.

Arbetet startar 1 juni och beräknas blir klart i oktober.Under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad. Gatan blir enfilig förbi byggarbetsplatsen och gående hänvisas till andra sidan.

Följ skyltning under byggtiden.

Östergatan juni - augusti

Vi breddar gång- och cykelbanan på Östergatan och snedställer  parkeringsplatserna för att skapa en säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad under byggnationen och parkeringsplatser kommer tillfälligt att stängas av.

Följ skyltning på plats.

Kungsgatan

Körfältet mitt i mot Assa är fortfarande avstängt för ledningsarbete fram till slutet av augusti. Rekommenderad hastighet är 30 km/h förbi arbetsplatsen. Det är också skyltat för dig som går eller cyklar.

Ståhlbergsvägen/Gredbyvägen
Karta över arbetsområdet och trafikomläggning

Gredbyvägen är fortfarande avstängd för genomfart. Den 25 maj fortsätter arbetet på Gredbyvägen fram till rondellen på Västermarksgatan. Du kommer att kunna ta dig fram i båda riktningarna också under byggtiden, men på begränsade ytor.

Gredbyvägen ska byggas om och förberedas för trafik ut på Tullgatan, vid Rinmangymnasiet. Vi rustar upp körbanor, bygger gång- och cykelbanor, anlägger parkeringar och nya grönytor. I samband med det kommer ESEM att byta ut vatten- och avloppssystem.

Alla arbeten beräknas vara klara till december 2020. Följ skyltning på plats! Du kan läsa mer om Gredbyvägen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sundbyvägen april - september

För att förbättra säkerhet och framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter höjer vi passagerna vid fyra korsningar längs Sundbyvägen (Idungatan, Heimdalsgatan, Magistervägen, Rektorsvägen).

Arbetet startar i april och beräknas blir klart i september.

Under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad. Följ skyltning under byggtiden

Sundbyvägen
In- och utfart till Norra stationsgatan april – september

Eskilstuna Energi och Miljö schaktar  för vatten och avlopp. Vi stänger för in- och utfart till Carlavägen för motorfordonstrafik. Boende i området samt samhällsviktiga transporter hänvisas till en tillfällig infart från Gränsgatan. För dig som går eller cyklar finns en tillfällig gång- och cykelväg över Västergatan.

Den 13 maj öppnas infarten till Norra stationsgatan från Carlavägen, men trafik blir endast möjlig till delen närmast Carlavägen. Delar av Norra Stationsgatan fortfarande är stängd med anledning av det pågående arbetet med vatten och avlopp. Arbetet räknas med att vara klar till september 2020. Då kommer också parkeringsplatserna att öppnas igen. Följ skyltning på plats!

Lärkvägen i Odlaren

Det ska schaktas för nya ledningar vid Lärkvägen 28. Vägen blir helt avstängd för all motorfordonstrafik vecka 26-29. Start måndag efter midsommar, 22 juni.

Kungsvägen till Mälarsjukhuset

Mälarsjukhuset håller på med förberedande markarbeten inför en ny stor vårdbyggnad som ska byggas vid Mälarsjukhuset. Det påverkar bland annat entréer.

Sprängarbeten vid Mälarsjukhuset startar vecka 26, med uppehåll vecka 30, 31 och 32 . Under sprängningstillfällena stänger vi av en del av Kungsvägen. Varje sprängning beräknas ta några minuter.

Tider för sprängningarna är vardagar klockan:

  • 07:15
  • 12:15
  • 17:15
  • 18:15

Trafikvakter placeras ut för att se till att gående, cyklister och biltrafik ej befinner sig i området vid sprängning.

På Region Sörmlands webbsida hittar du den senaste informationen om vad som är på gång.

Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbsida.länk till annan webbplats


Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Tegelbruksgatan/Zetterbergsgatan (april 2020 – december 2021)

Gång och cykelbanan är avstängd längs Tegelbruksgatans västra sida mellan Zetterbergsgatan och Västra Tunagatan. Zetterbergsgatans norra sida är också avstängd av för gående och cyklister. Anledningen är att det ska byggas en ny skola. Det är parkeringsförbud längs en kortare sträcka på Zetterberggatan för att byggtrafiken ska kunna ha en tillgänglig in- och utfart under byggtiden. Du som går eller cyklar hänvisas till andra sidan. Följ skyltning på plats!

Parkeringsförbud införs på kortare sträcka på Zetterbergsgatan för in-utfart byggtrafik. Gående/cyklister leds om till andra sidan via skyltning

Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2020

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten
Handelscentrum i Skiftinge

Vi bygger en ny cirkulationsplats och lokalgator till Skiftinge handelscentrum. Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna