MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behöver också komma åt ledningar som ligger i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats så du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Viktigt att du följer skyltning på plats! Utöver oss så är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan.

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan. Det är många pågående arbeteten just nu i Eskilstuna. Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Eskilstunavägen - mellan Riktargatan och Brogatan (12 november - december)

Nattarbete på Eskilstunavägen natten mellan 20-21 november.

Vi ska gräva i gatan för att lägga elkablar och förbereda för ny el-dragning till det planerade äldreboendet Gillet. Arbetet medför att vi behöver totalavstänga en del av Eskilstunavägen för genomfart nattetid. Vissa arbetsmoment kan vara störande då det gäller ljus och ljud från arbetsfordon.

Nattarbete 1 under vecka 47, totalavstängning natten mellan tisdag den 20 till onsdagen 21 november klockan 24.00-05.00. Du kommer kunna ta dig fram till alla fastigheter. Följ skyltning på plats.

Nattarbete 2 under vecka 48. Mer information om detta arbete kommer här under vecka 47.

Hoppas ni har överseende för vårt arbete som ibland kan upplevas stökigt och påverkar framkomligheten dit du ska.

Vi breddar gång- och cykelvägen på Eskilstunavägen, mellan Riktargatan och Brogatan. Arbetet beräknas pågå vecka 45-52. Under arbetet hänvisas gående och cyklister till andra sidan av Eskilstunavägen. Framkomligheten för motorfordon år begränsad då vägen smalnas av under byggtiden.

Karta över avstängningarna på Eskilstunavägen.
Drottninggatan (21/9 – mitten av december)

Vi har öppnat för trafik i båda riktningarna. De nya ledningarna för dagvatten, avlopp och fjärrvärme och servis till nya Mälardalens högskola är lagda. Fortfarande något begränsad framkomlighet. Sträckan ska också asfalteras innan den är helt färdig. Asfaltering planeras att ske innan jul.

Del av Södra Brogatan, 26 september - 15 december

Tuna Entreprenad gräver för att lägga nytt vatten och avlopp på Södra Brogatan i övre Nyfors. Under arbetet är en del av vägen helt avstängd.

Från och med måndagen den 15 oktober så är även en del av Rudbecksgatan avstängd. Arbetet sker i etapper och begränsar framkomligheten i olika omgångar.

Karta över området
Korsningen Kyrkogatan/Stålforsbron, 20 augusti - november

Fredag den 16 november börjar vi asfaltera sträckan. Arbetet startar
runt 07.00 och pågår tills vi är klara. Räkna med att det kan ta till kvällen. Vi fortsätter under måndagen den 19 oktober. Mycket begränsad framkomlighet under tiden arbete pågår. Trafiken regleras med trafikvakter. Välj om möjligt annan väg!

Det som sedan återstår är att vi ska lägga stödremsor och måla
vägmarkeringar. Vi räknar med att vara helt klara i månadsskiftet
november/december.

För att underlätta för dig som cyklist förbättrar vi korsningen Kyrkogatan/Stålforsbron och bygger en bredare gång- och cykelväg längs Kyrkogatan upp mot Tunafors fabriker.

Kör försiktigt och följ skyltning på plats!

Karta över omledningen vid Kyrkogatan
Julingatan, september - december

Vi breddar gångbanorna på båda sidor av körbanan. Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten vara begränsad. Från den 11 oktober kommer infarten från Brogatan vara totalavstängd och trafiken hänvisas till att använda infarten från Aliforsgatan. Gående längs Brogatan hänvisas till södra sidan.

Kör försiktigt och följ skyltning på plats!

karta över området
Kungsgatan från Stenmansgatan – Gredbyvägen (september – november)
Kungsgatan

Följ skyltning på plats!

Vattenfall ska byta elkablar i området längs Kungsgatan. Arbetet startar måndag 3 september och bytet sker etappvis längs sträckan, med start från Stenmansgatan. Du som går eller cyklar kommer att påverkas då arbetsfordon placeras på delar av gång- och cykelvägen. Gång- och cykelväg kommer att ledas om vissa sträckor. Se karta. Motorfordon kommer att kunna passera men med rekommenderad hastighet på högst 30km/timmen, förbi arbetsplatsen. För att påverka framkomligheten så lite som möjligt kommer vissa arbeten att utföras kvällstid. Räkna också med kortare avstängningar under arbetes gång. Trafiken regleras då med trafikvakter. Följ skyltning på plats och kör försiktigt förbi vår arbetsplats.

Stadsmuseikajen, höst/vinter 2018

Under hösten stänger vi av stråket bakom stadsmuseet för att rusta upp kajen och skapa ett attraktivare och tryggare stråk. Läs mer om projektet här.

Tegelbruksgatan 18 januari - december

Tegelbruksgatan öppnas och asfalteras

Måndag morgon runt 05.00 öppnar vi för motorfordonstrafik i båda riktningarna. Asfaltering sker sedan natten mellan torsdag 22 november och fredag 23 november. Arbetet startar runt 19.00 och pågår till 05.00. Störande ljud och blinkade ljus kan förekomma. Trafiken regleras med trafikvakter och risk för köbildning. Anledningen att arbetena sker nattetid är för att busstrafiken skall påverkas så lite som möjligt.

Arbetet flyttar till korsningen Tegelbruksgatan/Brunskogsgatan

I samband med att vi släpper på trafiken i båda riktningarna längs Tegelbruksgatan stänger vi av korsningen Tegelbruksgatan/Brunskogsgatan för all motorfordonstrafik. Anledningen är att vi ska bygga en upphöjd korsning.

Vi kommer därför att börja skylta för trafikomläggning natten mellan söndag och måndag. Samt natten mellan onsdag och torsdag.

Följ skyltning på plats..

Karta över arbetet på Tegelbruksgatan

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Rademachergatan hållplatsläge E 27 augusti - 2019

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten
Kungsgatan etapp 2, 5 februari 2018 - november 2019

Nu arbetar vi på etapp 2, sträckan Fristadstorget-Drottninggatan och Kriebsensgatan mellan infart till Kungsplan - Nygatan. Arbetet beräknas pågå 5 februari 2018 - november 2019.

Framkomligheten är begränsad, vissa delar kommer att vara inhägnade, men alla entreér ska vara tillgänglig under byggtiden​.

Läs mer om projektet här.

John Englaus gata, 28 februari - 2019

Vi stänger av John Engelaus gatan mellan Västerbron och Verkstadsgatan för all trafik. Anledningen är att det ska byggas hus längs gatan. Arbetet startar onsdag 28 februari och pågår till slutet av december 2019. Följ skyltning på plats!

Läs mer om trafiken i Munktellstaden här.

En karta över omledningen i Munktellstaden.
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2019

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- hösten 2019)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Avstängningen vid nya Campus
Mälarsjukhuset byggs om vid Sveavägen (maj 2017 - mars 2019)

Landstinget bygger om hus E35 på Mälarsjukhuset. Arbetet beräknas bli färdigt i mars 2019.

Ombyggnationen innebär att gång- och cykelvägen längs med huset på Sveavägen stängs av. Cyklister- och gångtrafikanter hänvisas till motsatt gång- och cykelbana.

Under ombyggnationen begränsas antalet entréer till E35. Från och med 29 maj används entré 10 för att komma in till verksamheterna i huset. Besökare kan även komma till E35, via entré 6 och kulverten, se karta. Kommer du via huvudentrén finns tydliga markeringar som du kan följa för att komma till E35, via kulverten vid entré 6.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Trafiken i Munktellstaden

I området byggs det många nya fastigheter, vilket innebär att framkomligheten påverkas för dig som går, cyklar eller åker bil. Här kan du läsa mer om vad som är på gång just nu.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna