MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna kommun

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats.

Vi uppdaterar sidan hela tiden. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de ibland inte med i kartan. 

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här.

Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Kungsvägen och Kungsladugårdsgatan till Mälarsjukhuset

Kungsvägen till Mälarsjukhuset är avstängd för motorfordonstrafik fram till årskiftet 2023/2024.

Anledningen till avstängningen är att bygget av den nya vårdbyggnaden, E62 går in i en ny fas.

Trafikomläggningskarta från 20-08-18

Trafikomläggningen gäller från 20-08-20

Korsning Strängnäsvägen/Kungsladugårdsgatan

Korsning Strängnäsvägen/Kungsladugårdsgatan

Avstängningen är från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré. Du kan fortfarande ta dig till parkeringshuset med bil och till huvudentrén via Kungsvägen om du går eller leder din cykel. Behöver du släppa av någon vid huvudentrén får åka via Kungsladugårdsgatan. Du som kommer från Kungsladugårdsgatan har väjningsplikt mot fordon som kör på Strängnäsvägen. Tänk på många att skolelever passerar på övergångsställena.

Risk för köer vid rusningstrafik. Trafikomläggningen kommer att pågå till årsskiftet 2023/2024.

Bussarna kommer också att ledas om under den här tiden. Du hittar mer information bussar och busshållplatser på Sörmlandstrafikens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om den nya vårdbyggnaden på Region Sörmlands webbsida.länk till annan webbplats

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Del av Kungsgatan är enkelriktad 16 nov – 7 dec

Sträckan mellan Bruksgatan och Tullgatan enkelriktas i riktning mot Tullgatan. Anledningen är att det ska dras ny el till den nya byggnaden i korsningen. Det innebär att det blir förbud för fordon ut från centrum på den sträckan. Följ skyltning på plats och välj annan väg.

Hamngatan och platsen framför nya högskolan oktober 2020 - vinter 2021/2022

Från måndag 26 oktober blir Hamngatan enkelriktad och enfilig förbi arbetsområdet. Kommer du från Tullgatan så leds trafiken via Bruksgatan, Kungsgatan, Drottninggatan och  ut på Hamngatan. Kommer du från andra hållet kan du passera på Hamngatan på en tillfällig asfalterad väg. Nedsatt hastighet till 30 km i timmen. Följ skyltning på plats och välj om möjligt annan väg.

Karta på omledningen

Ytan utanför högskolan och den befintliga parkeringen på andra sidan vägen ska nu byggas om. Det ska bli en å-nära mötesplats i anslutning till nya campus. Där välkomnar vi studenter, invånare och besökare.

Den nya platsen ersätter den befintliga parkeringsytan framför högskolan.  Arbetet sker i etapper där vissa etapper har stor inverkan på trafiken. Vi uppdaterar informationen här på sidan efterhand. Följ skyltning på plats.

Läs mer om hur platsen kommer se ut och vanliga frågor och svar om projektet hittar du här. länk till annan webbplats


Stadsparken, oktober - våren 2021

Vi bygger en ny lekplats i västra delen av Stadsparken. Vecka 48 stänger vi delar av gång och cykelvägarna för att kunna fortsätta arbetet. Vi kommer hänvisa gående och cyklister runt arbetsplatsen så följ skyltningen på plats.

karta över placeringen av den nya lekparken
Östergatan klart november 2020

Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad under byggnationen av den nya gång och cykelvägen och parkeringsplatser på platsen kommer tillfälligt att stängas av. Följ skyltning på plats.

Lasarettsgatan oktober - december 2020

Vi bygger ny gång och cykelväg på östra sidan från Strängnäsvägen fram till infarten till P-garaget för att förbättra och trafiksäkra för oskyddade trafikanter.

Det är begränsad framkomlighet förbi arbetet, då vi stänger av halva körbanan under delar av byggtiden.​ Du som går eller cyklar kommer att hänvisas till andra sidan av vägen. Följ skyltning på plats.

Köpmangatan/Malmgatan 23 okt – 25 jan

Det pågår fasadrenovering och byte av balkonger på huset i korsningen. Därför behöver de använda delar av Köpmangatan och Malmgatan. Ett körfält är öppet för trafik i båda riktningarna. Gående och cyklister leds till motsatt sida. Följ skyltning på plats!

Eskilsgatan 5 oktober - vintern 2020

Begränsad framkomlighet på Vasavägen i korsningen Vasavägen/ Eskilsgatan, där vi håller på att bygga en passage. Endast ett körfält öppet för genomfart åt båda hållen. Risk för köer. Följ skyltning på plats! Välj om möjligt annan väg.

Anledningen är att vi bygger om Eskilsgatan för att det ska bli enklare och tryggare för dig som går eller cyklar.

Gångbanan  längs södra sidan av gatan blir bredare, från Vasavägen ner mot Vilstastigen och Skogsängens IP. Samtidigt tar vi bort parkeringarna på norra sidan. Jernberghsgatan och Vasavägen får flera passager som ansluter till gång- och cykelvägen mot centrum.

En cykelpump kommer också att placeras i korsningen Vasavägen/Eskilsgatan.

Arbetet börjar i oktober och beräknas blir färdigt under vintern 2020.

Under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad. Följ skyltning på plats!

Ny belysning i Hamnparken/Nybroparken oktober - november

Under kommunens tryggghetsvandringar har vi fått synpunkter på att parken upplevs som otrygg. Därför byter vi ut belysningen för att skapa ett tryggare stråk genom parken.

Under arbetets gång kommer vi att behöva stänga av delar av gångbanan. 

Kapellbacken december - våren 2021

Vi breddar befintlig gångbana över Kapellbacken (mellan Sundbyvägen och Västergatan), för att göra det trevligare och tryggare. Det blir ny belysning och vi anlägger en mindre park i närheten av Västergatan.

Karta över den del av stråket vi ska bygga nu. 

Det befintliga stråket kommer att stängas av under byggtiden och vi leder om trafiken. En B1-parkering med cirka 10 platser kommer tas bort efter en ändring i detaljplanen.

Läs mer om Bolinder-Munktells stråket här.länk till annan webbplats

Vasavägen 1 juni - november

Vi bygger en ny cykelbana och gör korsningen vid Torggatan säkrare. Gatan blir smalare och korsningen vid Vasagatan/Torggatan säkrare. Vi byter också ut gatubelysningen.

Arbetet startar 1 juni och beräknas blir klart i november. Under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad. Gatan blir enfilig förbi byggarbetsplatsen och gående hänvisas till andra sidan.

Under v.38 - 47 flyttas skolans lämning- och hämtningsplatser. Se karta.

karta över nya hämtnings och lämningsplatser
Ståhlbergsvägen/Gredbyvägen
Karta över arbetsområdet och trafikomläggning

Gredbyvägen är fortfarande avstängd för genomfart. Den 25 maj fortsätter arbetet på Gredbyvägen fram till rondellen på Västermarksgatan. Du kommer att kunna ta dig fram i båda riktningarna också under byggtiden, men på begränsade ytor.

Gredbyvägen ska byggas om och förberedas för trafik ut på Tullgatan, vid Rinmangymnasiet. Vi rustar upp körbanor, bygger gång- och cykelbanor, anlägger parkeringar och nya grönytor. I samband med det kommer ESEM att byta ut vatten- och avloppssystem.

Alla arbeten beräknas vara klara till december 2020. Följ skyltning på plats! Du kan läsa mer om Gredbyvägen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Tegelbruksgatan/Zetterbergsgatan (april 2020 – december 2021)

Gång och cykelbanan är avstängd längs Tegelbruksgatans västra sida mellan Zetterbergsgatan och Västra Tunagatan. Zetterbergsgatans norra sida är också avstängd av för gående och cyklister. Anledningen är att det ska byggas en ny skola. Det är parkeringsförbud längs en kortare sträcka på Zetterberggatan, för att byggtrafiken ska kunna ha en tillgänglig in- och utfart under byggtiden. Du som går eller cyklar hänvisas till andra sidan. Gående/cyklister leds om till andra sidan via skyltning. Följ skyltning på plats!

Rademachergatan hållplatsläge E 27 klart dec 2020

På grund av att Parkeringshuset på Rademachergatan renoveras flyttas hållplatsläge E tillfälligt till Careliigatan. Från och med den 27 augusti är det begränsad framkomlighet på gångbanan men gående kommer att kunna passera. P-huset är också tillgängligt förutom de våningsplan som renoveras.

Karta över hållplatsflytten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna