Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behöver också komma åt ledningar som ligger i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats så du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Viktigt att du följer skyltning på plats! Utöver oss så är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan.

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan.

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Klostergatan (17-20 oktober)

Nordic ska schakta över Klostergatan för fiber (vid nr 20 –
23 ). Arbetet innebär att du som motorfordonstrafikant inte kanpassera förbi arbetsplatsen utan hänvisas till Uttermarksgatan.
Följ skyltning på plats!

Mått Johanssons väg 2-16 (5 oktober - 1 december)

ESEM ska lägga kablar i gångbanans norra sida längs Mått Johanssons väg 2-16. Gångbanan är därför avstängd mellan Schröderstiernas väg och Fraktgatan​.

Kungsgatan (11 -20 oktober)

På grund av att ESEM skall dra in vatten och avlopp till den tidigare ödetomten behöver vi stänga av halva körbanan och den norrgående gång- och cykelvägen mellan Gredbyvägen och Ridderhofsgatan.
Du som går eller cyklar hänvisas till den södra sidan.

Korsningen Kungsgatan/Björksgatan (25 september - 3 november)

Vi ska höja gång- och cykelvägen längs Kungsgatans norra sida vid Björksgatan. Under arbetstiden stängs in- och utfart för fordon från Kungsgatan. Följ anvisningar på plats.


Arbetet påbörjas i september och beräknas bli färdigt i november.

Faktoribron (7 augusti -hösten 2017)

Under tiden arbetet pågår kommer bron att vara helt avstängd. Vi startar reparationerna den 7 augusti och beräknar vara färdiga under hösten 2017.

Du som behöver ta dig fram med bil får åka från andra hållet via Faktorigatan och sedan över Klaffbron (där maxvikten är 3,5 ton).

I början av oktober startar bygget av bostäder på Kanonhusholmen vilket kommer att öka trafiken på bron vid Hotel Bolinder Munktell.

Bild på faktoribron
Mått Johanssons väg 40 (30 augusti - 10 november)

Här gör vi en ny gång- och cykelväg

För att förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter på Mått Johanssons väg bygger vi en ny gång- och cykelväg på markerat område. Under arbetet är framkomligheten mycket begränsad och skyttelsignal används, vilket innebär att bara en riktning i taget används. Arbetet påbörjas i slutet av augusti och beräknas bli färdigt i mitten av november.

Bruksgatan 8-10 (maj - oktober)

Vi ska förbättra sträckan mellan Kungsgatan och Rademachergatan med parkeringsfickor, bredare trottoarer och bättre belysning. Arbetet startar i början av maj och pågår till slutet av augusti.

Under ombyggnadstiden enkelriktas den delen av Bruksgatan för motorfordonstrafik och cyklister. Du som kommer från Rademachergatan kan svänga vänster mot Kungsgatan, kommer du från Kungsgatan kan du inte svänga in på Bruksgatan.

Du som går hänvisas till den sida där arbete inte pågår, då ombyggnaden sker på en sida i taget. Parkeringarna tas bort men det kommer vara tillåtet att släppa av och på passagerare som ska till verksamheter längs Bruksgatan. Följ skyltning på plats.

OBS! Ni som ska till och från verksamheter vid gamla sporthallen kommer att kunna svänga höger på Bruksgatan. Men gatan kommer inte att vara öppen för genomfart. Det går inte heller att svänga in från Kungsgatan då den första delen kommer att vara enkelriktad. 

Avstängning Bruksgatan

Se karta för avstänging

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsrojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Bynäsvägen (hösten 2017- våren 2018)

Här gör vi en ny gång- och cykelväg

Gångbanan mellan Gillbergavägen och Mesta skola (västra sidan) ska breddas och byggas om till en 500 meter lång gång- och cykelväg på Bynäsvägen. Under arbetet kommer framkomligheten att påverkas - följ anvisningar på plats. Arbetet påbörjas i augusti 2017 och beräknas bli helt färdigt våren 2018.

Kartbild över Nynäsvägen
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2019

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- hösten 2019)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Karta över avstängt område på Bruksgatan

Karta över avstängt område på Bruksgatan

Del av Västra Storgatan (2015-2018)

Nu är arenabygget igång och för att det ska fungera effektivt stänger vi av Västra Storgatan för motorfordonstrafik mellan Nordwallsgatan och Munktellarenan (rondellen vid eken). Avstängningen gäller från 8 juni och under hela byggtiden fram till 2017/18. Alternativ väg till och från området är Rinmansgatan – Gustafsvägen – Munktellsgatan. Gående och cyklister kommer inte kunna passera på den gamla gång och cykelvägen under en tid nu när bostadsbyggandet dragit igång. Busstrafiken får ny körväg och hållplatsen Norra Hamn dras in. För bussinfo se lanstrafiken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mälarsjukhuset byggs om vid Sveavägen (maj 2017 - mars 2019)

Måndag 29 maj börjar ombyggnation av hus E35 på Mälarsjukhuset. Arbetet beräknas bli färdigt i mars 2019.

Ombyggnationen innebär att gång- och cykelvägen längs med huset på Sveavägen stängs av. Cyklister- och gångtrafikanter hänvisas till motsatt gång- och cykelbana.

Under ombyggnationen begränsas antalet entréer till E35. Från och med 29 maj används entré 10 för att komma in till verksamheterna i huset. Besökare kan även komma till E35, via entré 6 och kulverten, se karta. Kommer du via huvudentrén finns tydliga markeringar som du kan följa för att komma till E35, via kulverten vid entré 6.

Under ombyggnadstiden hittar du aktuell information på landstingetsormland.se/bygginformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på bilden för att se den i större format.

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna