MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller infrastrukturen och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behöver också komma åt ledningar som ligger i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats så du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Viktigt att du följer skyltning på plats! Utöver oss så är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan.

Du hittar några av våra beläggningsarbeten i kartan nedan.

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Det finns också information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Järnvägsbron Tullgatan 4-31 december

​Två konstnärer har av kommunen fått i uppdrag att utsmycka tunnelns bägge väggar. ​Målning av landfästena för bron vid Tullgatan påbörjas den 4 december.

Under arbetet kommer en sida i taget stängas av under dagtid och gående och cyklister hänvisas till motsatt sidas gång- och cykelväg.

Kömangatan 30 (11/12 – 7/1)

Begränsad framkomlighet förbi Köpmangatan 30. Fjärrvärme ska dras in till fastigheten. Arbetet innebär att gatan måste grävas upp. Ett körfält kommer att vara öppet för motorfordonstrafik i båda riktningar under tiden. Cykeltrafik kommer ibland tillfälligt ledas ut i körbanan förbi arbetsplatsen. Gående hänvisas till den motsatta sidan.

Mått Johanssons väg 2-16 (5 oktober - 1 december)

ESEM ska lägga kablar i gångbanans norra sida längs Mått Johanssons väg 2-16. Gångbanan är därför avstängd mellan Schröderstiernas väg och Fraktgatan​.

Trafiksignalerna i korsningen Gillbergavägen – Engelbrektsgatan (15/11-23/12)

Vi bygger om signalerna under en månad.Under den tiden kan det hända att de stängs av kortare eller längre tid. När signalerna är avstängda gäller skyltning. Tänk då på att Gillbergavägen är huvudled och har företräde och övergångsställena är obevakade, så där gäller zebralagen. Ta det lugnt i korsningen! 

Faktoribron (7 augusti -hösten 2017)

Faktoribron är nu öppen igen.

Bild på faktoribron
Bruksgatan 8-10 (maj - november)

Vi ska förbättra sträckan mellan Kungsgatan och Rademachergatan med parkeringsfickor, bredare trottoarer och bättre belysning. Arbetet startar i början av maj och pågår till slutet av november.

Du som går hänvisas till den sida där arbete inte pågår, då ombyggnaden sker på en sida i taget. Parkeringarna tas bort men det kommer vara tillåtet att släppa av och på passagerare som ska till verksamheter längs Bruksgatan. Följ skyltning på plats.

OBS! Ni som ska till och från verksamheter vid gamla sporthallen kommer att kunna svänga höger på Bruksgatan. Men gatan kommer inte att vara öppen för genomfart. Det går inte heller att svänga in från Kungsgatan då den första delen kommer att vara enkelriktad. 

Avstängning Bruksgatan

Se karta för avstänging

Lilla gatan (7 november - mitten av december)

Lilla gatan stängs av för motorfordonstrafik

PEAB ska byta dränering kring Torshälla rådhus. Det innebär att Lilla gatan måste stängas av förbi rådhuset för motorfordon. Du som går eller cyklar kan passera på motsatta sidan av gatan.

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsrojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Bynäsvägen (hösten 2017- våren 2018)

Här gör vi en ny gång- och cykelväg

Gångbanan mellan Gillbergavägen och Mesta skola (västra sidan) ska breddas och byggas om till en 500 meter lång gång- och cykelväg på Bynäsvägen. Under arbetet kommer framkomligheten att påverkas - följ anvisningar på plats. Arbetet påbörjas i augusti 2017 och beräknas bli helt färdigt våren 2018.

Kartbild över Nynäsvägen
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2019

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- hösten 2019)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Karta över avstängt område på Bruksgatan

Karta över avstängt område på Bruksgatan

Del av Västra Storgatan (2015-2018)

Nu är arenabygget igång och för att det ska fungera effektivt stänger vi av Västra Storgatan för motorfordonstrafik mellan Nordwallsgatan och Munktellarenan (rondellen vid eken). Avstängningen gäller från 8 juni och under hela byggtiden fram till 2017/18. Alternativ väg till och från området är Rinmansgatan – Gustafsvägen – Munktellsgatan. Gående och cyklister kommer inte kunna passera på den gamla gång och cykelvägen under en tid nu när bostadsbyggandet dragit igång. Busstrafiken får ny körväg och hållplatsen Norra Hamn dras in.

Mälarsjukhuset byggs om vid Sveavägen (maj 2017 - mars 2019)

Måndag 29 maj börjar ombyggnation av hus E35 på Mälarsjukhuset. Arbetet beräknas bli färdigt i mars 2019.

Ombyggnationen innebär att gång- och cykelvägen längs med huset på Sveavägen stängs av. Cyklister- och gångtrafikanter hänvisas till motsatt gång- och cykelbana.

Under ombyggnationen begränsas antalet entréer till E35. Från och med 29 maj används entré 10 för att komma in till verksamheterna i huset. Besökare kan även komma till E35, via entré 6 och kulverten, se karta. Kommer du via huvudentrén finns tydliga markeringar som du kan följa för att komma till E35, via kulverten vid entré 6.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna