Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Gator och vägar

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar. Kommunens skyldighet att sköta väghållningen gäller först och främst gator inom äldre stadsplaner och inom detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats. Ansvaret för enskilda vägar ligger på fastighetsägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägsamfälligheter.

Här bygger vi om och tillgänglighetsanpassar för att förbättra trafiksäkerheten.Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Här kan du läsa om drift och underhåll av gator och vägar, belysning, klottersanering och mycket annat som Eskilstuna kommun sköter om. Du kan också felanmäla brister och felaktigheter på våra gator såsom hål i asfalten, skadade skyltar, avsaknade brunnslock, bristande snöröjning eller halkbekämpning som försvårar framkomligheten eller utgör trafikfara. Länk till sidan för felanmälan

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna