MENY
Eskilstuna kommun

Ekonomiskt stöd för utbyggnad av fibernät

Bredband

Byalag och andra nätaktörer inom Eskilstuna kommun kan ansöka om kommunalt stöd till utbyggnad av fibernät för kostnader överstigande 25 000 kr/bostad.

Ansökningsperioden var 9 oktober - 11 december 2017. Beslut om bidragsstöd kommer att fattas tidigast i januari 2018. Stödet betalas ut i efterhand när projektet är avslutat och slutredovisning lämnats in.

Du hittar ansökningsblankett,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster de krav som ställs, utbetalnings­för­farande och ytterligare information om stödet här på sidan.

Kvalificeringskrav

 • Stödet avser utbyggnad av ett öppet fibernät, eventuellt i kombination med radioteknik för glesa delar, dock om minst 100 Mbit/s.
 • Stödberättigade är bostäder och företag.
 • Stöd ges enbart för kostnader för fiber­anslutning fram till tomt­gräns över­stigande 25 000 kronor inklusive moms per bostad eller företag (gäller även för mindre fler­familjs­bostäder eller bostäder på ofri grund). Det betyder att inga kostnader för aktiv utrustning eller nät inom tomt eller byggnad kan ingå i stöd­ansökan.
 • Grupperingen behöver formera sig på något sätt i en förening eller något annat organ så att det klart framgår vilka fastighet­sägare etcetera som gått samman.
 • Inga marknadsaktörer ska kunna leverera fiber­nätsa­nslutning till kostnaden max 25 000 kronor inklusive moms till tomt­gräns inom tre år till samtliga bostäder och företag i bebyggelse­gruppen.
 • Efteranslutning till nätet ska kunna göras till klargjorda villkor, vilka ska beskrivas i ansökan.

Prioriteringsgrunder

 1. Bebyggelsen omfattas av genomförd eller kommande koppar­näts­avstängning.
 2. Bebyggelsen har omfattats av genomförd ADSL-avstängning.
 3. Kostnadseffektivitet, det vill säga större antal anslutna boende och/eller företag för sökt stödbelopp värderas högre.
 4. Hög anslutningsgrad inom bebyggelsegruppen.
 5. Projektkapacitet, projektplan inklusive tidplan.
 6. Värde att kunna leverera välfärdstjänster ur ett säkerhets‑, kvalitets‑ eller kostnads­perspektiv. Bedömningen görs både ur ett demografiskt samt ett tillgäng­lighets‑ och resurs­perspektiv.

Ansökningsperiod och beslut 

Ansökningsperioden var 9 oktober ‑ 11 december 2017.

Beslut om bidragsstöd fattas av kommun­styrelsen i Eskilstuna kommun under våren 2018.

Utbetalning och belopp

Sökt belopp kan sänkas om summan av sökta medel från kvalifi­cerade ansök­ningar över­stiger tillgänglig budgetram. Detta för att bidra till så stor fiber­­utbyggnad som möjligt. 

Stödet betalas ut i efterhand när projektet är avslutat och slutredo­visning lämnats in.

Likabehandling av anslutningsavgift

Anslutnings­avgiften till Eskilstuna stadsnät för enfamiljs­bostad är för närvarande 25 000 kronor inklusive moms med en anslutnings­punkt vid tomtgräns. Kostnader för förlägg­ning på den egna fastig­heten/­­tomten tillkommer. Denna nivå är ur lika­be­hand­lings­syn­punkt och konkurrens­hänseende viktig att hålla sig till och stöd kan inte ges så att kostnaden för fibernäts­anslutning per bostad blir lägre än så.

Eventuella tillstånd

Beroende på era förutsättningar kan det behövas olika tillstånd för att gräva fiber. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats om bredband och tillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fibernät att ansluta till för byalag

Inom Eskilstuna kommun finns olika fibernäts­ägare. Ni som fastighetsägare behöver kontakta någon av dessa aktörer för att ansluta ert lokala nät till. Känner ni inte till vilket nät ni har närmast så kontakta Eva Lehto, 016-710 54 51, på Eskilstuna kommun.

Bakgrund

Eskilstuna kommun ser ett fortsatt behov av stöd för att de initiativ som tagits på lands­bygden ska kunna resultera i färdig­ställda fibernät. Det är bland annat därför kommun­styrelsen beslutat anslå två miljoner kronor i stöd till bredbands­utbyggnad. Hur stödet fördelas beslutas av kommun­styrelsen i Eskilstuna kommun under våren 2018.

Stödet är möjligt att söka av såväl nätaktörer som samman­slutningar av fastighets­ägare. Den första ansöknings­perioden var 1 januari till 12 februari 2017. Den andra sökomgången är öppen 9 oktober - 11 december 2017.

Karta över avstängda koppar- och ADSL-nät

Karta över avstängda kopparnät och ADSL-nät

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.