Eskilstuna kommun

Sopning och sandupptagning

Eskilstuna kommun sköter väghållningen på gator och gång- och cykelvägar inom äldre stadsplaner och oftast inom detaljplanerat område. För enskilda vägar ansvarar fastighetsägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägsamfälligheter och vägföreningar.

Gatusopning

Vi sopar gatorna enligt följande schema under sommarhalvåret.

  • Centrum - Fristadstorget, Kungsgatan (gågatan), Nygatan, Rademachergatan, Gymnastikgatan, Kriebsensgatan med flera sopas varje dag.
  • Centrumnära gator en gång per vecka.
  • Ytterområden sopas varannan månad.

Vår- och höststädning

Efter vintern är det dags att ta upp all stenkross som används för halkbekämpning. Vi startar arbetet så fort snön försvunnit. När arbetet startar varierar beroende på hur lång vintern är. Vanligtvis brukar vi börja i mars/april. Hela sandupptagningen i Eskilstuna tar cirka 6-7 veckor med reservation för omslag i vädret, maskinhaveri eller liknande oförutsedda händelser.

Under denna period är det extra viktigt att du parkerar rätt och följer vår provisoriska skyltning så att sopmaskinerna kommer fram. Under hösten, i oktober till november, sopar vi bort löv från gator och cykelvägar.

Eskilstuna kommun ansvarar för driften av cirka 19 mil cykelväg och 45 mil kommunal väg. Tänk på att det är parkeringsförbud några timmar i veckan på vissa gator från 15 oktober till 15 april. Se skylten på plats som visar när det är parkeringsförbud.

På gångbanor längs A- och B-gator ansvarar fastighetsägaren för att sopa bort grus och löv.

Uppdaterad: 13 april 2023