Snöröjning

Från 17 oktober till 30 april har kommunens gatuavdelning vinterberedskap. Det innebär att det finns personal i beredskap dygnet runt, som bedömer vilka åtgärder som ska göras. Under vinterhalvåret hittar du aktuell information om vilka insatser som pågår här nedan.

Pågående vinteråtgärder

Här visas aktuell information under vinterhalvåret.

Vilka vägar plogas först?

I första hand prioriterar vi huvudstråk och bussfickor. Alla vägar som ska snöröjas är uppdelade i olika distrikt. Det är entreprenören som ansvarar för var snöröjningen startar. Hur lång tid det tar beror på hur stort distriktet är, hur mycket snö som fallit. Hur fort vi kommer fram i trafiken, hur svår plogat det är osv.

Huvudleder, bussfickor och prioriterade cykelvägar snöröjer vi själva och där snöröjer vi båda dag, kväll och nattetid.

Vilka plogar på din gata?

Det är flera väghållare som ansvarar för drift och underhållI. Inom tätorten är det för det mesta Eskilstuna kommun som är väghållare. Till vår hjälp har vi flera entreprenörer som hjälper till med snöröjningen på kommunens gator och vägar. Trafikverket är väghållare på europavägar, riksvägar och länsvägar. På de mindre enskilda vägarna kan det vara en vägsamfällighet som ansvarar för att vägen blir plogad.

Tänk på att kommunen inte är väghållare på alla större vägar utan att Trafikverket ansvarar för snöröjning på de statliga vägarna.

Se karta för väghållare

Så här prioriterar vi våra snöröjningsinsatser


Lilla snösvängen innebär att kommunens egen personal och entreprenörer plogar genomfartsgator, busshållplatser, gång- och cykelvägar samt utanför äldreboenden. Hur lång tid det tar beror på hur mycket snö som fallit, hur fort vi kommer fram i trafiken, hur svår plogat det är osv. Men ta det lugnt, vi kommer!

Stora snösvängen innebär att kommunens egen personal och entreprenörer utöver de tidigare prioriterade insatserna också snöröjer alla bostadsgator. Hur lång tid det tar beror på hur mycket snö som fallit, hur fort vi kommer fram i trafiken, hur svår plogat det är osv. Men ta det lugnt, vi kommer!

Infarter plogas inte, det får fastighetsägaren själv ansvara för. Däremot försöker den som plogar att vallen ska bli så liten som möjligt.

Snöhögar som skymmer sikten och utgör en trafikfara är prioriterade. Det innebär att snöhögarna tas bort av kommunen.

Vissa cykelstråk är prioriterade

Vissa utvalda cykelstråk plogas regelbundet. Tänk på att delar av gång- och cykelbanan används som snöupplägg. Så du som går eller cyklar kan inte räkna med separat gång- och cykelväg, utan ni får samsas på den plogade ytan. Du kan se vilka stråk det gäller på kartan. Stråken är valda med tanke på att en del väljer att ta cykeln till jobbet även på vintern. Vårt mål är att ännu fler ska välja att cykla under vinterhalvåret.

Karta för prioriterade cykelstråk

Snön är inte bortplogad från min gata, hur felanmäler jag?

Under pågående snöröjninginsatser tar vi inte i mot din anmälan. Däremot kan du felanmäla efter avslutad snöröjningsinsats. Om du felanmäler via vår e-tjänst eller app är det viktigt att du tydligt anger var felet är via kartan så att vi kan samordna våra insatser.

Jag har felanmält, varför hör ni inte av er?

Finns korrekta kontaktuppgifter återkopplar vi, ibland kan det dröja då vi prioriterar att åtgärda felet. Om vi bedömer att det inte är ett fel, återkopplar vi inte.

Uppdaterad: 28 september 2021