Halkbekämpning

Halkbekämpningen är en viktig del av vinterväghållningen. Vi använder mest krossgrus (flis) för att bekämpa halkan. Sand används inte då det är mindre bra för miljön. När vi halkbekämpar prioriterar vi på liknande sätt som när vi snöröjer.

När det är halt

Gruset används på större delen av kommunens gatunät där hastigheten är 50 km/h eller lägre och på gång- och cykelvägar. Vi rekommenderar dig som cyklar året runt att använda kraftigare däck eller dubbdäck under vinterperioden. På vissa delar av gatunätet saltar vi även mot halka. Vi sopsaltar inte våra cykelvägar då det är en för dyr och resurskrävande metod. Vi kan inte garantera is- och halkfria vägar, men vårt mål är att åstadkomma trafiksäkra vägar.

Grus för privatpersoner

Det finns grus att hämta för halkbekämpning för dig som privatperson på följande platser:

  • Fröslunda - mitt emot Fazer, upp mot järnvägen
  • Djurgården - grusytan upp mot Pilkrog
  • Torshälla - vid Torsharg
  • Hällbybrunn - Gustavsborgsvägen på markytan mittemot infart till Bellisvägen
  • Skogstorp - Rosenforsvägen, mitt emot pumpstationen
  • Mesta - Mesta IP

Här saltar vi

  • På vägar med hastighetsbegränsningen 60 km/h eller mer
  • Busslinjer och bussfickor
  • Vid vissa utsatta sträckor och korsningar
  • På sträckor som sammanbinder Trafikverkets vägnät genom Eskilstuna

Tänk på att temperaturen faller om natten vilket medför att gång- och cykelvägar kan vara hala på morgonen. Vi kan inte garantera is- och halkfria vägar, men vårt mål är att åstadkomma trafiksäkra vägar och cykelvägar. För att lösa dessa uppgifter har vi ett antal olika fordon, både kommunens egna och inhyrda entreprenörers.

På gångbanor längs A- och B-gator ansvarar fastighetsägaren för halkbekämpningen.

Uppdaterad: 4 januari 2023