Ansvar för dig som fastighetsägare

Du som är fastighetsägare har en rad olika skyldigheter i samband med att det snöar och blir halt. Vad du ansvarar för skiljer sig mellan A-och B-gator. 

A-gator

Bor du längs en A-gata ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på gångbanan utanför din tomt. Till halkbekämpning bör du använda sand eller stenflis. Det finns flera platser där privatpersoner kan hämta grus för eget bruk. Bor du längs en cykelbana ansvarar kommunen för att sköta den.

Snö från den egna fastigheten får inte läggas utanför fastighetens gräns. Du ska också ta bort vallar som hindrar framkomligheten på gångbanan. Tänk på att hålla tak och balkonger fria från is och snö som annars kan falla ner och orsaka skador. Som fastighetsägare ansvarar du också för att ta bort grus efter vintern och hålla gångbanan fri från löv.

B-gator

Bor du längs en B-gata gäller samma ansvar för snöröjning och halkbekämpning som för A-gator, fram tills att kommunen använder gångbanan för att lägga upp snö. Då behöver du inte snöröja, halkbekämpa eller ta bort vallarna utanför din tomt. Men så fort vallarna försvunnit har du åter samma ansvar som för A-gator. Du har också samma ansvar för att sopa bort grus och löv från gångbanan.

Hur vet jag om jag bor längs en A- eller B-gata?

Om du förstorar kartan kan du se vilka gator som är A-gator.

Fri sikt

Utöver snöröjning och halkbekämpning har du som fastighetsägare ett ansvar för att hålla ordning längs din tomtgräns. Till exempel ska häcken klippas och farliga grenar som hänger ut från din tomt ska sågas ned. Ansvaret för fri sikt gäller för både A- och B-gator. Du hittar mer information om vilka regler som gäller via den här länken.

Uppdaterad: 4 januari 2023