Parkeringsavgifter

Här finns information om parkeringsavgifter på samhällsbyggnadsförvaltningens parkeringar.

Parkeringsavgiften betalas genom mobil betaltjänst hos Flowbird APP, Parkster, EasyPark eller i biljettautomat. På samhällsbyggnadsförvaltningens parkeringar påförs ingen serviceavgift vid mobilbetalning för privatpersoner.

En del parkeringsavgifter kan bara betalas hos Eskilstuna Direkt som finns på Alva Myrdals gata 5, se kontakta oss nedan. Eskilstuna Direkt handlägger också parkering som kräver avtal.

I parkeringskartan kan du se var de olika biljettområdena finns

Parkeringsavgifter (from 2019-07-29)

Avgifter för korttidsparkering

Biljettområde

Avgift

Avgiftstid

Centrum

C1

15 kr/tim

8-20 (8-15)

C2

15 kr/tim

8-20 (8-15)

C3

20 kr/tim

8-20 (8-15)

Parkeringsgaraget Vildsvinet

P-g Vildsvinet15 kr/tim

5 kr/tim


120 kr/24 tim


20 kr/2 tim (P-20:an)

Endast 1 köp/kalenderdygn

8-20 (8-15)

Övrig tid


Centrumnära

CN1

10 kr/tim

8-20 (8-15)

CN2

10 kr/tim

8-20 (8-15)

Bostadsområden

B1

8 kr/tim

8-20 (8-15)

B2

8 kr/tim

8-20 (8-15)

Munktellgaraget och Munktellstaden

M1


12 kr/tim

5 kr/tim


30 kr/3 tim

60 kr/6 tim

100 kr/24 tim

8-20 (8-15)

Övrig tid

Avvikelser i avgifts- och längsta tillåtna parkeringstid kan förekomma. Se skyltning på plats.


Parkeringsavgifter (from 2019-07-29)

Avgifter för långtidsparkering

Biljettområde

Avgift

Giltighet

Centrum

C1
250 kr

450 kr mån-fre

900 kr mån-fre

1 000 kr mån-lör

7 dagar

15 dagar

30 dagar

30 dagar

 

250 kr boende*

500 kr boende*

15 dagar

30 dagar

* Kräver boendeavtal

Villkor: Folkbokförd inom postnummer 632 17, 632 18, 632 19 och 632 20 Eskilstuna och ägare till fordonet. Boendeavtal kan endast beviljas till ett (1) fordon inom folkbokföringsadressen. Boendeavtal kan inte beviljas i både biljettområde C1 och parkeringsgaraget Vildsvinet. Parkering med boendebiljett för C1 kräver särskild boendedekal för biljettområde C1.

Parkeringsgaraget Vildsvinet

P-g Vildsvinet1 050 kr mån-fre*

1 150 kr mån-lör*

1 250 kr heldygn**

Kalendermånad

Kalendermånad

Kalendermånad

* Gäller under garagets öppettider

** Kräver heldygnsavtal


650 kr boende***

Kalendermånad

*** Kräver boendeavtal

Villkor: Folkbokförd inom postnummer 632 17, 632 18, 632 19 och 632 20 Eskilstuna och ägare till fordonet. Boendeavtal kan endast beviljas till ett (1) fordon inom folkbokföringsadressen. Boendeavtal kan inte beviljas i både parkeringsgaraget Vildsvinet och biljettområde C1. Parkering med boendebiljett för Vildsvinet kräver särskild boendedekal för parkeringsgaraget Vildsvinet.

Centrumnära

CN1125 kr

250 kr

500 kr

7 dagar

15 dagar

30 dagar

Bostadsområden

B1


100 kr

400 kr

7 dagar

30 dagar

Munktellgaraget och Munktellstaden

M1

600 kr

30 dagar

Avtal om abonnemang av parkeringskort

Du som ofta parkerar i biljettområde C1 eller parkeringsgaraget Vildsvinet kan ansöka om abonnemang av parkeringskort. Vilka parkeringskort som kan köpas och villkor finns i ansökningsblanketten längre ner på sidan.

Uppsägning parkering

Har du avtal med oss om parkering och vill säga upp din parkering kan du använda blanketten om uppsägning av parkering längst ner på sidan.


Om du är intresserad att hyra parkeringsplats kontaktar du Eskilstuna Direkt.

Förhyrda parkeringsplatser

Parkeringsplats

Månadsavgift

Eskilshem 4:5 (Köpmangatan mitt emot nr. 43)

700 kr

Björksgatan (mellan nr. 1-3)

400 kr

Jernberghsgatan (mitt emot nr. 26 A)

300 kr

Uppsägning parkering

Har du avtal med oss om parkering och vill säga upp din parkering kan du använda blanketten om uppsägning av parkering ovan.

Uppdaterad: 7 mars 2024