Parkeringskarta

Här finns information om biljettområden och parkeringsavgifter på stadsbyggnadsförvaltningens parkeringar. Klicka på den linjen eller ytan du vill ha information om.

Det är alltid skyltningen med vägmärken på plats som gäller vid parkering.

Parkeringskarta Munktellstaden

Eskilstuna kommun tillsammans med Kfast bygger en ny skola och bostäder ovanpå Munktellgaraget. Det innebär att under byggtiden (ca 18 månader) kommer Munktellgaraget vara stängt.

Munktellgaraget stängs måndagen den 1 november.

Här kan du se ersättningsparkeringar från den 1 november och under tiden garaget är stängt.

Du hittar fler parkeringar i parkeringskartan ovan.

Här kan du läsa mer om bygget av ny skola.

Det är alltid skyltningen med vägmärken på plats som gäller vid parkering.

Cykelparkeringskarta

I Eskilstuna kommun finns fler centralt belägna cykelparkeringar. På våra nya cykelställ finns det alltid möjlighet att låsa fast cykelramen när du parkerar din cykel.

Felanmälan biljettautomat

Felanmälan dygnet runt (kan inte lämnas via e-post)

Telefon:

Parkeringsövervakning

Telefontid: Måndag-fredag: 10.00-12.00 (övrig tid röstbrevlåda)

Telefon:

Ansökan kör- och parkeringsdispens

Telefontid: Måndag-fredag: 08.00-12.00 och 13.00-15.00

Telefon:

Bestridande kontrollavgift

Bestrid en kontrollavgift

Telefontid: Måndag-fredag: 10.00-12.00

Telefon:

Parkeringsgaraget Vildsvinet

Öppettider

Måndag-fredag: 06.00-21.30
Lördag-söndag: 08.00-21.30

Munktellgaraget

Öppettider

Alla dagar: 05.00-23.00

Uppdaterad: 22 oktober 2021