Eskilstuna kommun

Parkeringskartor

Här finns information om biljettområden och parkeringsavgifter på stadsbyggnadsförvaltningens parkeringar. Klicka på linjen eller ytan du vill ha information om.

Parkeringsavgiften betalas genom mobil betaltjänst hos Parkster, EasyPark eller i biljettautomat.

Tänk på att vara uppmärksam på att följa eventuella vägmärken och generella bestämmelser i trafikförordningen när du parkerar.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Här finns information om parkeringsplatser för rörelsehindrade. Klicka på symbolen du vill ha information om.

Tänk på att vara uppmärksam på att följa eventuella vägmärken och generella bestämmelser i trafikförordningen när du parkerar.

Parkeringsplatser för olika fordonslag

Här finns information om parkeringsplatser för MC/moped, husbil, buss, lastbil och laddplatser. Klicka på symbolen du vill ha information om.

Tänk på att vara uppmärksam på att följa eventuella vägmärken och generella bestämmelser i trafikförordningen när du parkerar.

Parkeringskarta Munktellstaden

Här kan du se ersättningsparkeringar under tiden Munktellgaraget är stängt.

Blå markering: alternativ parkering inom biljettområde M1 (siffran anger antal parkeringsplatser).
Lila markering: alternativ parkering, ej kommunal (siffran anger antal parkeringsplatser) .

Du hittar fler parkeringar i parkeringskartan.

Karta som visar var man kan parkera i Munktellstaden.

Tänk på att vara uppmärksam på att följa eventuella vägmärken och generella bestämmelser i trafikförordningen när du parkerar.

Cykelparkeringskarta

I Eskilstuna kommun finns flera centralt belägna cykelparkeringar. På våra nya cykelställ finns det alltid möjlighet att låsa fast cykelramen när du parkerar din cykel.

Felanmälan biljettautomat

Felanmälan dygnet runt (kan inte lämnas via e-post).

Telefon:

Parkeringsövervakning

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00 (övrig tid röstbrevlåda)

Telefon:

Ansökan kör- och parkeringsdispens

Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.00-12.00 och kl. 13.00-15.00

Telefon:

Bestridande kontrollavgift

Bestrid en kontrollavgift

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Telefon:

Parkeringsgaraget Vildsvinet

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-21.30
Lördag-söndag kl. 8.00-21.30

Munktellgaraget

Öppettider

Stängt på grund av ombyggnation från 1 november. Läs mer om stängningen

Uppdaterad: 1 september 2023