Vägsamfälligheter

Eskilstuna kommuns vägnät består av statliga vägar, kommunala gator, vägar och enskilda vägar. Kommunen sköter väghållningen på gator inom äldre stadsplaner och oftast inom detaljplanerat område. För enskilda vägar ansvarar fastighetsägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägsamfälligheter och vägföreningar.

Kommunalt driftbidrag och byggnadsbidrag

Som vägsamfällighetsförening, vägförening eller vägföretag vid åretruntboende, kan ni söka bidrag från kommunen för att sköta vägen. Bidraget söks för viss väglängd och för den väg eller sträcka som inte har statligt bidrag.

De vanligaste frågorna om enskilda vägar hittar du på Lantmäteriets webbplats.
Svar på de vanligaste frågorna om enskilda vägar hittar du på Lantmäteriets webbsida

Uppdaterad: 13 april 2023