Gräva och schakta

Innan du ska gräva i mark inom Eskilstuna kommun måste du ansöka om schakttillstånd.

Så här ansöker du om schakttillstånd

Här är stegen för att ansöka om schakttillstånd.

1Skapa användarkonto

För att kunna ansöka om schakttillstånd måste du ha ett användarkonto i e-tjänsten. Första gången du söker schakttillstånd går du till e-tjänsten och väljer "Registrera nytt konto". När du har gjort det får du bekräftelse via e-post. Därefter kan du logga in och göra en ansökan.

2Skicka in ansökan

Logga in i e-tjänsten och fyll i e-formuläret, bifoga dokument och godkänn villkoren. Du får bekräftelse via e-post att vi tagit emot din ansökan. I mejlet ser du också vilket ärendenummer din ansökan fått.

3Ansökan behandlas och får handläggare

När din ansökan fått en handläggare får du en ny bekräftelse via e-post med namn på handläggaren. Det kan vara flera handläggare på ett ärende. Handläggningstiden är upp till 15 arbetsdagar.

4Beslut

När beslut finns om din ansökan får du bekräftelse via e-post.

Observera att om något ändras i ansökan måste beslutet omprövas. Handläggningstiden är upp till 15 arbetsdagar innan du kan få ett nytt beslut via e-post.

Observera att du inte får börja gräva innan alla tillstånd är godkända för:

  • Schakttillstånd
  • Trafikanordningsplan (TA-plan)
  • Markupplåtelse

5Klaranmälan

När jobbet är klart gör du en klaranmälan i e-tjänsten på aktuellt ärende.

I din ansökan har du angett vilken dag arbetet ska vara färdigt. Ett påminnelsemejl skickas innan sista arbetsdag och därefter varje dag tills du gjort din klaranmälan i e-tjänsten.

När det är gjort får du bekräftelse via e-post att klaranmälan är mottagen.

Schakta i förorenade områden

Ska du schakta i förorenade områden kan marken kan vara förorenad. Om du upptäcker en förorening i mark, vatten eller i byggnad som kan ge skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är du skyldig att anmäla det till miljö- och byggavdelningen.

Arbetet måste också avbrytas tills du kommit överens med till miljö- och byggavdelningen om fortsatta åtgärder.

Tänk också på att överblivna jordmassor räknas som avfall. Om massorna innehåller föroreningar såsom oljeföroreningar, metaller, stenkolstjära etcetera kan massorna klassas som farligt avfall. Grundregeln för transport av avfall är att all yrkesmässig transport av avfall är tillstånds- eller anmälningspliktig till Länsstyrelsen.

Läs mer om vilka regler som gäller för schaktning i förorenade områden här

Uppdaterad: 17 maj 2024