Eskilstuna kommun

Frågor och svar om elsparkcyklar

Det finns flera företag i Eskilstuna som hyr ut elsparkcyklar. Det är dem du ska kontakta om du har frågor och synpunkter på elsparkcyklarna i staden. Här kan du läsa hur du får köra och parkera.

Eskilstuna kommun har skrivit avsiktsförklaringar med företag som vänt sig till oss för att få bedriva verksamhet. Vi tycker det är viktigt att skapa gemensamma spelregler för elsparkcykeluthyrningsverksamheten för att det ska bli så bra som möjligt för kommunens invånare.

I Eskilstuna finns kommunala mål att minska miljöpåverkan från transportsystemet samt att öka stadens attraktivitet. Möjligheten för kommunens invånare och besökare att använda olika typer av fossilfria fordon är således positivt för kommunens måluppfyllnad ur flera perspektiv.

Vad är en elsparkcykel?

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Det är polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Läs mer om vilka trafikregler som gäller för dig som cyklar på Transportstyrelsens webbplats

Parkera din elsparkcykel rätt

Samma parkeringsregler gäller för cyklar och elsparkcyklar. En elsparkcykel får inte parkeras hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att den inte får blockera gångbanan eller bli en fara för andra trafikanter. Hit räknas gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren. Så tänk på var du parkerar din elsparkscykel.

Se film från de Synskadades riksförbund

Här kan du inte lämna en hyrd elsparkcykel

På vissa platser i kommunen kan du inte återlämna en hyrd elsparkcykel. Det har kommunen och de företag som hyr ut elsparkcyklar kommit överens om. Enskilda uthyrare kan införa egna begränsningar för parkering av sina elsparkcyklar.

För aktuell information om i vilka områden det inte går att parkera elsparkcykeln, se respektive företags app.

Anmäl en felparkerad hyrd elsparkcykel

Du ska i första hand själv anmäla en felparkerad elsparkcykel till det företag som äger den. På det sättet får företaget informationen så snabbt som möjligt. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på respektive företags webbplats. Uthyrarna med avsiktsförklaring har kommit överens med kommunen om att ta bort en felanmäld elsparkcykel inom två timmar efter att de fått in en anmälan.

Kontaktuppgifter till elsparkcykelbolagen

Nedsatt hastighet på vissa platser

Eskilstuna har kommit överens med uthyrarna med avsiktsförklaring om att begränsa hastigheten på vissa platser till 5-6 km/h.

För aktuell information om vilka platser det gäller, se respektive företags app.

Skyltning på plats ska alltid följas.

Behöver företagen tillstånd för att placera ut elsparkcyklar i kommunen?

För att få hyra ut elsparkcyklar behöver företagen ett tillstånd för markupplåtelse enligt ordningslagen. Tillståndet, som ges av polisen, reglerar var företagen som hyr ut elsparkcyklar får placera dem. Tillståndet bestämmer inte var de som hyrt en elsparkcykel lämnar den när de inte behöver den längre.

Vem ansvarar för tillsynen och bevakningen?

Det är polisen som har hand om tillsynen och bevakningen när det gäller trafikfrågor. Kommunen samarbetar däremot med uthyrningsföretagen för att hitta olika sätt att hindra att elsparkcyklarna körs och hanteras på fel sätt.

Hur jobbar kommunen med frågan?

Vi har likt andra kommuner tagit fram en avsiktsförklaring mellan kommunen och företagen. Avsiktsförklaringen beskriver bland annat vilka zoner där elsparkcyklar inte får parkeras, hastighetsbegränsningar, krav på utplacering och hur felparkerade elsparkcyklar ska hanteras.

Vi har även kontakt med andra kommuner och följer utvecklingen nationellt kring elsparkcyklar.

Är det här en tjänst om kommunen har upphandlat?

Det här är ingen tjänst som kommunen har upphandlat. Vi välkomnar alla bolag som skapar fler jobb till Eskilstuna och vi vill gärna ha ett samarbete med de elsparkcykelbolag som är intresserade att skriva en avsiktsförklaring med kommunen. Detta för att skapa gemensamma spelregler för elsparkcykeluthyrningsverksamheten och för att det ska bli så bra som möjligt för kommunens invånare.

Är du intresserad av att starta ett företag som hyr ut elsparkcyklar?

Då kan du läsa mer på vår företagswebb.

Trafikenheten

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 4 januari 2023