Cykelpanel

Är du intresserad av cykelfrågor och vill vara aktivt delaktig och med att påverka hur Eskilstuna ska bli en ännu bättre stad att cykla i? Då är du välkommen att vara med i cykelpanelen.

Syftet med cykelpanelen är att synliggöra cyklisters behov och intressen. Det är viktigt att fånga in synpunkter från er som cyklar, eftersom ni har kunskaper som är värdefulla för oss inom kommunen som planerar för cyklister. Panelens samlade bild kommer att skapa möjlighet till bättre förutsättningar för att cykla i Eskilstuna.

Målet är att det ska vara ca 100 personer i panelen, olika åldrar, kvinnor och män i olika bostadsområden som både är vanecyklister och som cyklar mer sällan.

Som deltagare:

  • Får du fyra nyhetsbrev per år.
  • Svarar du på olika frågor som rör cykling inom Eskilstuna kommun, framförallt genom att besvara 1-2 enkäter per år digitalt.
  • Blir du inbjuden till minst en träff per år

  Anmäl dig till Cykelpanelen här

  Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
  Kontaktuppgifter  Kön * (obligatorisk)
  Kön  Bostadsort * (obligatorisk)
  Bostadsort  Ålder * (obligatorisk)
  Ålder


  Vilken typ av cykel-/cyklar använder du? * (obligatorisk)
  Vilken typ av cykel-/cyklar använder du?  Företräder du någon intresseorganisation för cykling? * (obligatorisk)
  Företräder du någon intresseorganisation för cykling?  Petter Skarin

  Trafikplanerare

  Telefon:

  Uppdaterad: 20 december 2021