Eskilstuna kommun

Cykelgator

I Eskilstuna pågår arbetet med att införa cykelgator på två gator i stadens centrum. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

En cykelgata regleras så att cykeln har företräde framför motorfordon och där motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. Fordon som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.

Cykelgator är ett bra alternativ för att främja cykeln på de platser där det inte finns tillräckligt med yta för att exempelvis bygga en separerad cykelbana. På en cykelgata gäller särskilda bestämmelser. Detta gäller:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.

Se gärna vår informationsfilm nedan.

Varför bygger kommunen cykelgator?

Svar: Cykelgator är ett bra alternativ för att främja cykeln på de platser där vi inte har tillräckligt med yta för att exempelvis bygga en separerad cykelbana.

Var finns cykelgatorna?

Svar: Gatorna som är reglerade som cykelgator är Smedjegatan och Bruksgatan i centrala Eskilstuna.

Kartbild som visar gatorna i Eskilstuna som ska bli cykelgator.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Varför cykelgator på just Smedjegatan och Bruksgatan?

Svar: Smedjegatan och Bruksgatan är två gator i Eskilstuna som strategiskt sett ligger bra till för att de ska hjälpa till att stärka kopplingarna genom centrala delarna med övriga cykelnätet. Detta ska hjälpa cyklister som ska in till platser i stan eller för dem som måste passera genom centrum för att nå sina destinationer.

Varför ser inte cykelgatorna likadana ut?

Svar: Regleringsformen är så pass ny att det inte finns någon praxis för hur utformningen och gestaltningen av gatorna bör se ut. Vi vill därför testa två olika förslag i Eskilstuna för att kunna utvärdera hur de olika gestaltningarna fungerar lokalt.

Varför byggs inte separerad cykelbana i stället?

Svar: I de centrala delarna av staden är det många olika aspekter och intressen som ska samsas om det gatuutrymme som finns. Därför behövs avvägningar på olika platser för att se vad som är mest lämpligt. På Smedjegatan och Bruksgatan är gaturummet litet sett till alla intressen som finns och därför har vi valt att reglera gatorna som cykelgator.

Ska kommunen bygga fler cykelgator?

Svar: I dagsläget finns inga beslut på att vi kommer att reglera om fler gator till cykelgator.

Hur ser jag om det är en cykelgata jag befinner mig på?

Svar: Cykelgatorna kommer att skyltas med vägmärken som visar på var cykelgatan startar och var den upphör. Så här ser skylten ut:

Skyltning cykelgata

Trafikenheten

Uppdaterad: 2 juni 2023