Eskilstuna stadsnät - fiber

Eskilstuna Stadsnät är ett fibernät med mycket hög kapacitet som knyter samman fastigheter, villaområden, myndigheter och anläggningar i hela stadsbygden till ett nätverk.

Stadsnätet ägs och drivs av det kommunala bolaget Eskilstuna Energi & Miljö.

Stadsnätet är ett öppet fiberoptiskt bredbandsnät för alla former av digital kommunikation, till exempel datatrafik (internet), telefoni, TV, film, musik, larmsignaler och mätutrustning.

Uppdaterad: 20 april 2021