Bredband

Inom Eskilstuna kommun finns olika förutsättningar för bredband beroende på vilket intresse det finns för utbyggnad av bredband i området. Bredbands­utbyggnad sker på marknadsmässiga grunder, vilket gör att det kan skilja mellan stad, tätort och landsbygd.

Bredband på landsbygden

På landbygden finns det oftast inte en lika stor marknad för bred­bandsut­byggnad, därför kan det ibland dröja innan utbyggnad sker.

Mobilt bredband kan vara ett alternativ i både tätorter och på lands­­bygden, men det har idag oftast inte lika hög hastighet eller kapa­citet som en fast fibernätsuppkoppling.

Byanätsforum - Bredbandsföreningar i nätverk

Kolla innan du gräver

Se till att ta reda på var ni har VA-ledningar på er tomt innan ni gräver ner fiber. Undvik avgrävningar och förenkla planering och samordning genom ledningskollen.se.

Du kan även till viss mån hitta dina VA-ledningar genom att beställa ritningar från kommunen. Alla ledningar finns dock inte inritade. VA-ritning från Eskilstuna kommun kan du beställa här.

Strategisk plan för bredband

Eskilstuna kommun är ägare av allmän gatu- och parkmark men det är ledningsägare, bland andra olika fibernätsföretag som vill gräva ner sina ledningar i kommunal mark. Kommunen som markägare ger sedan till­stånd för varje grävning och talar om vilka villkor som gäller, precis som alla markägare gör för sin mark. För annan mark än den kommunalt ägda har kommunen ingen roll ifråga om grävtillstånd. Andra tillstånd för grävningen kan däremot behövas beroende på område som arkeologi, miljöskydd, strandskydd, statlig väg mm mm.

En strategisk plan för bredband för Eskilstuna kommun Pdf, 4 MB. antogs av Eskilstuna kommunfullmäktige i juni 2016. Strategin beskriver förut­sättningar för bredbandsinfrastruktur samt kommunens möjligheter och hinder att agera på området. Eskilstuna kommuns viktigaste roll är att underlätta för marknadens aktörer att bygga ut infrastrukturen för de boendes, företagens och samhällets nytta.

Konsumentinformation bredband

Se till att skaffa dig god information om alternativ och villkor innan du väljer bredbandsleverantör. Konsumentupplysning om bredband hittar du hos Post- och telestyrelsen, Telekområdgivarna eller Konsumentverket.

Läs mer

Bredbandskartan presenterar fakta om tillgången till bredband i Sverige.

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. 

Uppdaterad: 11 maj 2021