Tillgänglighets­redogörelser

Eskilstuna kommun har som mål att våra webbplatser ska kunna användas av så många som möjligt.

På den här sidan beskriver vi hur Eskilstuna kommuns webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka kända brister som finns.

Testningsmetod

Vi har gjort en självskattning av webbplatserna samt använt oss av verktyget Ace It.

Lista över tillgänglighetsredogörelser för kommunala webbplatser

www.eskilstuna.se

Vi känner till följande brister

Dokument

Det finns dokument på webbplatsen som inte uppfyller kraven, främst gäller detta inskannade dokument.

Kartor

De inbäddade kartorna från karta.eskilstuna.se har inte fullt tillgängliga kontraster och färger.

Formulär

Beskrivande texter kopplat till formulärfält fungerar inte optimalt. Felet är påtalat till leverantören.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Ovanstående brister kommer att rättats till löpande.

Webbplatsen publicerades: 28 april 2021.
Redogörelsen uppdaterades: 4 april 2022.

Vi känner till följande brister

Bilder

Vissa innehållsbärande bilder saknar eller har för korta textalternativ (alt-texter).

Länkar

Vissa länkar förvarnar ej om att länken öppnas i ett nytt fönster.
Möjligen är länktexten inte tillräckligt beskrivande.

Rubriker

Vissa sidor har överhoppade nivåer i rubrikstrukturen.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2021 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Webbplatserna publicerades: 28 april 2021.
Redogörelsen uppdaterades: 5 maj 2021.

bibliotek.eskilstuna.se

Vi känner till följande brister

Bilder

Vissa innehållsbärande bilder saknar eller har för korta textalternativ (alt-texter).

Länkar

Vissa länkar förvarnar ej om att länken öppnas i ett nytt fönster.
Möjligen är länktexten inte tillräckligt beskrivande.

Rubriker

Vissa sidor har överhoppade nivåer i rubrikstrukturen.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2021 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Webbplatsen publicerades: 7 oktober 2019.
Redogörelsen uppdaterades: 13 oktober 2020.

eskilskallan.eskilstuna.se

Vi känner till följande brister

Länkar

Vissa länkar förvarnar ej om att länken öppnas i ett nytt fönster.
Möjligen är länktexten inte tillräckligt beskrivande.

Rubriker

Vissa sidor har överhoppade nivåer i rubrikstrukturen.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Formulär

Formulärsobjekt som saknar beskrivning.
Beskrivningen av formulärsobjektet är inte inlagd på ett bra sätt.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2021 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Webbplatsen publicerades: Hösten 2016.
Redogörelsen uppdaterades: 13 oktober 2020.

evenemang.eskilstuna.se

Vi känner till följande brister

Bilder

Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter).

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

En uppdatering av nuvarande webbplats kommer ske under 2021. Ovanstående brister kommer då att rättats till.

Webbplatsen publicerades: 8 juni 2020.
Redogörelsen uppdaterades: 1 juni 2021.

www.studyalong.se/eskilstunamusikskola

Vi känner till följande brister:

Länkar

Vissa länkar förvarnar ej om att länken öppnas i ett nytt fönster.
Vissa länkar har ej tillräckligt beskrivande länktext.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Formulär

Formulärsobjekt som saknar beskrivning.
Beskrivningen av formulärsobjektet är inte inlagd på ett bra sätt.

Tabeller

Vissa tabeller saknar rubrikcell i översta raden

Språk

Vissa sidor har svårt språk på sidan enligt LIX.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2021 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Webbplatsen publicerades: 15 januari 2018.
Redogörelsen uppdaterades: 13 oktober 2020.

varkiv.eskilstuna.se

Vi känner till följande brister:

Länkar

Vissa länkar har ej tillräckligt beskrivande länktext.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Formulär

Formulärsobjekt som saknar beskrivning.
Beskrivningen av formulärsobjektet är inte inlagd på ett bra sätt.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2021 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Webbplatsen publicerades: Oklart.
Redogörelsen uppdaterades: 13 oktober 2020.

Kontakta oss för att rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande vis:


Beskriv vilka brister du hittat.

Ange din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Uppdaterad: 4 april 2022