Eskilstuna kommun

Hos oss finns cirka 700 000 teckningar, målningar, applikationer, fotografier och filmer som barn från hela Sverige gjort. De äldsta bilderna gjordes i slutet av 1700-talet. Vi finns på Eskilstuna konstmuseum, i Munktellstaden.

Svenskt barnbildarkiv ingår i ett av projekten som antagits till forsknings­programmet DIGARV. Professor Anna Sparrman vid Linköpings universitet ska under tre år leda projektet Barns kulturarv – arkivets visuella röster. Nu söker man deltagare till en forskningsstudie som ingår i projektet.

Är du elev, förälder eller pedagog? Vill du visa och berätta om bildskapande? Projektet söker deltagare till en forskningsstudie där utgångspunkten är FN:s Barnkonvention och det faktum att barn inte alltid själva kan driva sin rätt till yttrandefrihet och att få sin kultur tagen på allvar. Till studien sökes barn och ungdomar via skolor, förskolor, fritidshem, bildlärare, föräldrar.

Här kan du läsa mer om forskningsstudien och anmäla ditt intresse att delta i den

Svenskt barnbildarkiv släppte våren 2023 boken Vad är det som händer? Barns bilder om coronapandemin, som innehåller ett hundratal bilder från de cirka 1 300 barnteckningar som samlades in till arkivet under 2020 och 2021.

Möten med barnens bildmotiv kan skapa en förståelse för hur våra yngre samhällsmedborgare har upplevt de speciella åren i coronapandemins skugga. Vi ser engagerade och välinformerade individer med åsikter om öppethållandet av skolor och inställda aktiviteter. Många var rädda och saknade sina äldre släktingar, och nästan alla var eniga om att pandemin förändrat livet till det sämre.

– Att läsa av berättelserna som finns i barns bilder är en dörröppnare in till barnens värld, och med den här boken vill vi öppna den dörren, säger Karin Isaksson som är arkivarie på Svenskt barnbildarkiv.

Boken är uppdelad i två delar, med en bildkatalog och ett tillhörande textkompendium. I kompendiet medverkar Orvar Löfgren, Johanna Emanuelsson, Khashayar Naderehvandi, Balsam Karam, Anna Sparrman och Alan Pedder med reflektioner kring barndom, kulturarv och pandemin.

– Även fast vi har tagit in prominenta skribenter så har vi valt att låta barnens bilder ta störst plats i boken, för att det viktigt att ge barnens berättelser det största utrymmet. Det här är barnens historia, den ska inte berättas av oss vuxna, förklarar Karin Isaksson.

Så här kan du köpa boken

Boken finns till försäljning i museibutiken på Eskilstuna konstmuseum.

Vill du ha en bok skickad till dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.
Pris 250:- inklusive frakt och expeditionsavgift.

Svenskt barnbildarkiv

Telefon:

Öppettider

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-16.00

Uppdaterad: 18 september 2023