MENY
Eskilstuna kommun

Skolskjuts

Med anledning av att Region Sörmland bryter avtalet med AB Trendtaxi med omedelbar verkan kan detta innebära störningar i trafiken för skolskjuts med taxi, färdtjänst och omsorgsresor.

Avtalet omfattade 70 fordon som nu inte kan användas. Region Sörmland arbetar hårt för att erbjuda resor till dom som har behov av att resa men prioritering av resor kommer behöva göras. Resenärer som har en resa bokad kan komma att få den avbokad.

Vid frågor om just din resa vänligen kontakta Sörmlandstrafiken på 020-44 40 00 eller kontrollera din resa via https://serviceresor.sormlandstrafiken.se/länk till annan webbplats

Länk till Sörmlandstrafiken https://sormlandstrafiken.se/sv/nyhetsarkiv/region-sormland-sager-upp-avtalen-med-ab-trendtaxi-och-trendtaxi-sormland/länk till annan webbplats

Vem har rätt till skolskjuts?

Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för följande skolelever:

  • Elever i grundskolan om vägen till skolan är alltför lång
  • Elever med en funktionsnedsättning
  • Vid särskilt svåra trafikförhållanden för skolvägen
  • Andra särskilda skäl som kan finnas.

Elever i gymnasiet får elevkort och kan även ansöka om ett resebidragöppnas i nytt fönster vid särskilda omständigheter.

Rätten till skolskjuts gäller inte per automatik om du väljer att gå i en annan skola än den kommunen annars skulle ha placerat dig i. Men skolskjuts kan ges även i dessa fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. På samma sätt hanteras skolskjuts för elever i grundsärskolan.

Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Ansökan

Normalt krävs ingen särskild ansökan för en elev som går i sin anvisade skola och behöver skolskjuts enbart på grund av skolvägens längd.

Ansökan om skolskjuts ska göras när:

  • En elev bor växelvis hos båda föräldrarna och behöver skolskjuts från den ena eller båda föräldrarna.
  • En elev har en trafikfarlig väg till skolan, ett funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet i deras ansökan om skolskjuts.


När ska ansökan göras?

Beslut om skolskjuts är alltid tidsbegränsat, oftast läsårsvis. Förnyad ansökan ska göras senast 30 april för att kommunen med säkerhet ska kunna ordna skolskjuts till kommande läsår.

Ansökan som lämnas in under läsåret har en handläggningstid på cirka 3 veckor.

Vart ska ansökan skickas/lämnas?

Ansökan skickas till:
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen, Skolskjuts
631 86 Eskilstuna

Du kan också lämna den till Eskilstuna Direkt, Värjan, Alva Myrdals gata 5.

Skolskjutsens utformning

Elever hänvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken för sina resor mellan bostaden och skolan. Resorna sker med Elevkortet på Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

Om det saknas vanliga buss- eller tågförbindelser eller om de av något skäl inte kan användas, tillhandahåller Eskilstuna kommun skolskjuts genom särskilt upphandlade skolbussar.

När varken de vanliga bussarna, tågen eller upphandlade skolbussar kan användas beställs skolskjutsen via Sörmlandstrafikens beställningscentral och utförs av transportörer knutna till den. Skolskjuts som beställs genom Sörmlandstrafikens beställningscentral samordnas normalt med särskolans elever och färdtjänstresenärer.

För mer information om Elevkort och skolskjuts för grundskolan kontakta din skola.

Elevkort

Går du i grundskolan eller gymnasiet och är folkbokförd i Eskilstuna kommun får du ett busskort kallat elevkort. Elevkortet ger dig möjlighet till 4 resor per dag utan kostnad alla dagar i veckan under skolåret. Kortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

Här hittar du mer information om elevkortet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna