MENY
Eskilstuna kommun

Skolskjuts

Skolskjuts

Dags att ansöka om skolskjuts

Ansökan ska göras senast 30 april.

Elever som går i anvisad skola och uppfyller avståndsreglerna behöver inte ansöka om skolskjuts utan erbjuds automatiskt upphandlad skolbuss (OBS gäller ej vid växelvist boende)

Vid övriga skäl för skolskjuts som vid växelvist boende, utifrån funktionsnedsättning, skolskjuts på grund av trafikförhållanden eller andra särskilda skäl behöver du göra en ansökan.

Vid en ansökan om skolskjuts utifrån en funktionsnedsättning ska denna alltid styrkas med ett läkarintyg.

Ansökan görs på en särskild blankett.

Ansökningsblankett finns här.

Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för följande skolelever:

  • Elever i grundskolan om vägen till skolan är alltför lång
  • Elever med en funktionsnedsättning
  • Vid särskilt svåra trafikförhållanden för skolvägen
  • Andra särskilda skäl som kan finnas.

För elever i gymnasiet finns inte skolskjuts men man får elevkort och det går att få resebidrag vid särskilda omständigheter.

Vem har rätt till skolskjuts?

En elev i en kommunal grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i närheten av hemmet och skolan om det behövs pågrund av skolvägens längd, trafikförhållanden, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet.

Rätten till skolskjuts gäller inte per automatik om du väljer att gå i en annan skola än den kommunen annars skulle ha placerat dig i. Men skolskjuts kan ges även i dessa fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. På samma sätt hanteras skolskjuts för elever i grundsärskolan.

Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Ansökan

Normalt krävs ingen särskild ansökan för en elev som behöver skolskjuts enbart på grund av skolvägens längd. Att ordna med sådan skolskjuts ingår i skolans ordinarie planering inför starten på läsåret ochn sedan löpande under skolåret.

Ansökan om skolskjuts ska göras när:

  • En elev bor växelvis hos båda föräldrarna och behöver skolskjuts från den ena eller båda föräldrarna.
  • En elev har en trafikfarlig väg till skolan, ett funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet i deras ansökan om skolskjuts.
När ska ansökan göras?

Beslut om skolskjuts är alltid tidsbegränsat, oftast läsårsvis. Förnyad ansökan ska göras senast 30 april för att kommunen med säkerhet ska kunna ordna skolskjuts till kommande läsår. Ansökan som lämnas in under läsåret har en handläggningstid på cirka 3 veckor.

Vart ska ansökan skickas/lämnas?

Ansökan om skolskjuts vid växelvist boende och Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl skickas till:
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen, Skolskjuts
631 86 Eskilstuna

Du kan också lämna den till Eskilstuna Direkt, Värjan, Alva Myrdals gata 5.

Skolskjutsens utformning

Elever hänvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken för sina resor mellan bostaden och skolan. Resorna sker med Elevkortet på Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

Om det saknas vanliga buss- eller tågförbindelser eller om de av något skäl inte kan användas, tillhandahåller Eskilstuna kommun skolskjuts genom särskilt upphandlade skolbussar.

När varken de vanliga bussarna, tågen eller upphandlade skolbussar kan användas beställs skolskjutsen via Sörmlandstrafikens beställningscentral och utförs av transportörer knutna till den. Skolskjuts som beställs genom Sörmlandstrafikens beställningscentral samordnas normalt med särskolans elever och färdtjänstresenärer.

För mer information om Elevkort och skolskjuts för grundskolan kontakta din skola.

Elevkort

Går du i grundskolan eller gymnasiet och är folkbokförd i Eskilstuna kommun får du ett busskort kallat elevkort. Elevkortet ger dig möjlighet till 4 resor per dag utan kostnad alla dagar i veckan under skolåret. Kortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

Här hittar du mer information om elevkortet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Färdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Öppettider

Telefontid vardagar 8.30-9.30

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna