Skogstorpsskolan ligger söder om Eskilstuna – en skola med många möjligheter. Vår skola är indelad i flera byggnader och arbetslagen har egna ingångar, vilket ger en känsla av att Skogstorpsskolan består av flera små skolor som ingår i ett större sammanhang.

Skolan har cirka 780 elever från förskoleklass till årskurs 9 och 95 anställda.

Skogstorpsskolan

Telefon:

Uppdaterad: 23 april 2021