MENY
Eskilstuna kommun

Underlag för omvårdnadsavgift, lämna uppgifter

Lämna uppgifter för personer som fått eller ska få insatser enligt socialtjänstlagen, SoL. Det kan exempelvis vara plats på äldreboende, trygghetslarm eller hemtjänst. Uppgifterna behövs för att kommunens avgiftshandläggare ska kunna räkna ut vad du ska betala för vård och omsorg.