MENY
Eskilstuna kommun

Stöd och hjälp enligt LSS från 20 år, ansökan

Ansök om olika typer av stöd till personer med funktionsnedsättning i åldern 20 år eller äldre. Det kan exempelvis handla om personlig assistans eller ekonomiskt stöd till assistans, korttidsvistelse utanför det egna hemmet eller daglig verksamhet.