Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Stöd och hjälp enligt LSS från 20 år, ansökan

Ansök om olika typer av stöd till personer med funktionsnedsättning i åldern 20 år eller äldre. Det kan exempelvis handla om personlig assistans eller ekonomiskt stöd till assistans, korttidsvistelse utanför det egna hemmet eller daglig verksamhet.