MENY
Eskilstuna kommun

Stöd och hjälp enligt LSS, 0-19 år, ansökan

Ansök om olika typer av stöd till personer med funktionsnedsättning i åldern 0-19 år. Det kan exempelvis handla om personlig assistent, ledsagarservice eller boende i familjehem.