MENY
Eskilstuna kommun

Slamavskiljare, intyg

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare.

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanordning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanordningen inte fungerar som förväntat, ska slamavskiljare kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att en ny avloppsanordning förlorar sin funktion.