MENY
Eskilstuna kommun

Särskild samhällsnytta, ansökan

Ansök om bidrag till föreningar som gör en särskilt viktig insats för samhället.

Bidraget kan exempelvis användas till social verksamhet, omsorgsverksamhet, verksamhet som bidrar till folkhälsa eller stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bidraget ska användas för att betala kostnader som exempelvis hyra, material eller lön till anställd personal.