Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Parkeringstillstånd Munktellstaden, ansökan

Ansök om parkeringstillstånd för att få parkera i Munktellstaden.

Generellt gäller att endast verksamheter som finns inom Munktellstaden kan ansöka om parkeringstillstånd. Verksamheterna ska vara av sådan karaktär att närhet till bilplats är direkt avgörande för en verksamhets bedrivande. Dessutom ska fordonen som behöver tillstånd användas i betydande omfattning för arbetets utförande.