Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Lokal för barnomsorg, fritidsverksamhet, skola och resurscenter, anmälan

Anmäl ny lokal eller flytt av lokal för barnomsorg (förskola), fritidsverksamhet, skola (grundskola, gymnasium) och resurscenter (resursskola/träningsskola).

Anmäl lokal och verksamhet enligt miljöbalken för barnomsorg, fritidsverksamhet, skola och resurscenter. Anmälan ska göras sex veckor innan start för nya, utökade eller flyttade verksamheter.