MENY
Eskilstuna kommun

Lokal för barnomsorg, fritidsverksamhet, skola och resurscenter, anmälan

Anmäl ny lokal eller flytt av lokal för barnomsorg (förskola), fritidsverksamhet, skola (grundskola, gymnasium) och resurscenter (resursskola/träningsskola).

Anmäl lokal och verksamhet enligt miljöbalken för barnomsorg, fritidsverksamhet, skola och resurscenter. Anmälan ska göras sex veckor innan start för nya, utökade eller flyttade verksamheter.