MENY
Eskilstuna kommun

Klagomål till miljökontoret, lämna

Lämna klagomål om livsmedel, störningar i boende och inomhusmiljö, störningar i utomhusmiljö, avfall, buller, föroreningar i mark och vatten.

Klagomålen kan handla om livsmedel, inomhusmiljön i din hyres- eller bostadsrätt (fukt, mögel, ventilation, buller, temperatur osv.), avfall, utsläpp, föroreningar etc.