MENY
Eskilstuna kommun

Julfond, ansökan

Ansök om bidrag från sociala samstiftelsen, även kallad julfonden. Läs mer om julfonden.

Personer som är folkbokförda och har sin hemort i Eskilstuna kommun kan söka bidrag ur fonden. Pengarna är avsedd för personer som lever på en låg ekonomisk nivå men som inte är berättigade till ekonomiskt bistånd.