MENY
Eskilstuna kommun

Ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistens sjukfrånvaro, ansökan

Ansök om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistens sjukfrånvaro, även kallat sjuklönekostnader.