MENY
Eskilstuna kommun

Ekonomiskt bistånd, ansökan

Ansök om ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag.

Ekonomiskt bistånd är till för livsmedel, kläder/skor, lek/fritid/barnförsäkring, förbrukningsvaror, hälsa/hygien, dagstidningar/telefon/TV-avgift Hyreskostnad, medicin enligt recept, fackavgift, läkarvård, arbetsresor, barnomsorg, hushållsel, färdtjänst, hemförsäkring eller akut tandvård.