MENY
Eskilstuna kommun

Djurhållning inom detaljplanelagt område, ansökan

Ansök om tillstånd för att ha till exempel höns, tupp, duvor, orm, minigris, häst, ko, får och get inom tätbebyggt område.