MENY
Eskilstuna kommun

Avloppsanläggning, kontrollplan

Kontrollplan för enskild avloppsanläggning.

Kontrollplanen intygar att en avloppsanläggning utförts i enlighet med ansökan eller anmälan, inklusive situationsplan, samt enligt de villkor som föreskrivs i tillståndet eller föreläggandet. Kontrollplanen ska skickas in senast två veckor efter avslutat arbete.