Sigurdsristningen

Sigurdsristningen på Ramsundshällen nära Sundbyholms 1600-talsslott vid Mälaren är ett av vårt lands förnämsta fornminnen, unik bland Södermanlands fornlämningar och runristningar, främst på grund av det märkliga bildinnehållet med imponerande runristning från 1000-talet.

Tillgänglighet

  1. Handikapptoalett:Nej, endast ordinär hyrtoalett.
  2. Hörselteknik:Nej
  3. Parkering:Ja, i närheten på en grusplan.
  4. På- och avstigning vid entré:Ja
  5. Ramp:Nej, ojämnt underlag med trädrötter och brant sluttning.

  1. Handikapptoalett:Nej, endast ordinär hyrtoalett.
  2. Hörselteknik:Nej
  3. Parkering:Ja, i närheten på en grusplan.
  4. På- och avstigning vid entré:Ja
  5. Ramp:Nej, ojämnt underlag med trädrötter och brant sluttning.
Uppdaterad: 31 maj 2024