MENY
Eskilstuna kommun

Resiliens - hur minskar vi sårbarheten inom livsmedelsförsörjningen?

Vad är resiliens?

Med resiliens menas ett systems förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

Det handlar om sårbarheter och motståndskraft för att stå emot oönskade förändringar eller kriser i ett längre perspektiv, samt återhämtning. Begreppet har länge använts för att beskriva detta för ekologiska system. Under senare år har forskningen undersökt möjligheterna att tillämpa begreppet resliens på samhällsnivå. Resiliens är en viktig del i hållbar utveckling, där man undersöker resiliensen inom sociala, ekonomiska och ekologiska system.

Resiliens lyfter bland annat fram tröskeleffekter och "tipping points". Skeenden behöver inte vara linjära, utan utvecklingen kan ske i plötsliga förändringar, i trappsteg. Det kan liknas vid droppen som får bägaren att rinna över. Inom ekologiska system finns tröskeleffekter och det gäller även för sociala och ekonomiska system. Bland annat är det dessa tröskeleffekter och tipping points man försöker identifiera i en resiliensanalys (Resilience Assessment).

Samarbete med Stockholm Resilience Centre

Eskilstuna kommun samarbetar sedan 2011 med Stockholm Resilience Centrelänk till annan webbplats (SRC), som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och samarbete mellan Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Chef för SRC är den internationellt ledande forskaren professor Johan Rockström, som bland annat varit med och utvecklat de så kallade planetära gränsernalänk till annan webbplats. Eskilstuna kommun har ett samarbetsavtal med SRC kring resiliens och ekosystemtjänster för perioden 2014-2016.

Resiliensanalyser för Eskilstuna

2013 genomfördes i Eskilstuna en tvådagars workshop kring resiliens kopplat till den geografiska kommunen. Workshopen hade fyra fokusområden: Sysselsättning, transporter, vatten och livsmedelsförsörjning. Dessa fokusområden utsattes för allvarliga störningar i form av olika scenarier: Klimatförändring, energikris, ekonomisk kris och utmaningen att stanna innanför de planetära gränserna. Workshopen ordnades främst som metodutveckling och utbildning, men det blev också en hel del intressanta resultat. I workshopen deltog tjänstemän och förtroendevalda från kommunen.Se rapporten "Resiliensanalys (2013)" under Relaterade dokument.

2014 genomfördes en förberedande workshop om fördjupad resiliensanalys av livsmedelsförsörjningen i kommunen. Nationella, regionala och lokala experter deltog. Syftet var att kartlägga generella långsiktiga hot och sårbarheter för livsmedelsförsörjningen samt identifiera kunskapsluckor. Därefter arrangerades två workshops om livsmedelsförsörjningen i Eskilstuna under 2014 och en workshop 2015. Arbetet finns slutredovisat i "Rapport över Resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelsförsörjning" och i en sammanfattning. Dessa finns under Relaterade dokument.

Plan för hållbar livsmedelsförsörjning

Med utgångspunkt från den gjorda resiliensanalysen pågår ett arbete under 2017 med att utarbeta en Plan för hållbar livsmedelsförsörjning. Arbetet sker i nära samverkan med olika livsmedelsaktörer. Preliminärt kommer planen att behandla frågor om krisberedskap, långsiktigt hållbara odlingslandskap och fisken, minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat, resurshushållning, kretslopp och cirkulär ekonomi, närproducerade livsmedel, sysselsättning och näringslivsutveckling, stadsodling samt hållbar och hälsosam konsumtion. Fokus kommer att ligga på Eskilstuna kommuns geografiska områden men det är nödvändigt att göra regionala utblickar samt koppla arbetet till både den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

En första workshop arrangerades den 3 april 2017 med cirka 50 deltagare. Efter den har olika arbetsgrupper utarbetat förslag på inriktningar och konkreta åtgärder, som redovisades på en workshop 11 september. Dessa förslag utgör ett viktigt underlag till planen. Ett förslag till plan kommer vid årsskiftet 2017/18.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de tjänster som naturen tillhandahåller och som människan kan ha nytta av. Exempel på en ekosystemtjänst är insekternas pollinering av växter. Bin och andra insekter utför dessa tjänster gratis, men om människor ska utföra motsvarande tjänster är det oerhört kostsamt eller inte ens möjligt. Människan är helt beroende av att ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden bevaras för sin överlevnad.

I planering och beslutsfattande är det därför viktigt att kunna synliggöra ekosystemtjänsternas värde och ta hänsyn till dem i samhällsplaneringen. Ekosystemtjänsterna finns med i det nya förslaget till grönplan som är under utarbetande (december 2016).   

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Malin Isaksson
Kommunstrateg