Parkeringskarta

Här finns information om biljettområden och parkeringsavgifter på stadsbyggnadsförvaltningens parkeringar. Klicka på den linjen eller ytan du vill ha information om.

Här finns information om parkeringsplatser för rörelsehindrade och parkeringsplatser för vissa fordonslag. Klicka på den symbol du vill ha information om.

Fler avgiftsfria parkeringar i Eskilstuna centrum

Från och med måndag 16 maj blir det möjligt att parkera avgiftsfritt på flera platser i Eskilstuna centrum. Vi har skapat över 70 avgiftsfria korttidsparkeringar för att öka tillgängligheten. Se kartan.

  • I biljettområde C3 omvandlas 36 befintliga bilplatser. Klockan 8-20 (8-15) blir det möjligt att parkera här utan kostnad i 30 minuter.
  • Ytterligare 12 platser i området får 15-minutersparkering.
  • Utöver dem skapas 8 respektive 18 nya platser där det i dag är förbud att stanna/parkera eller taxiplats.

Fråga: Varför bara 15- och 30-minutersparkeringar?

Svar: Tanken är att man slippa betala när man gör korta, snabba ärenden. Förra sommaren testade vi avgiftsfria parkeringar om 2 eller 3 timmar men det ökade inte rörligheten i centrum.

De avgiftsfria korttidsparkeringarna är tillfälliga och gäller fram till 30 september. Men ambitionen är att de ska permanentas och öka i antal.

Parkeringsplatserna har skyltats om och fått en tilläggstavla som informerar om den tillfälliga regeln.

Karta över avgiftsfria parkeringar 16 maj-30 september

Bruksgatan 12
8 platser P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Drottninggatan 3
6 platser. P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Drottninggatan 5

3 platser P-15 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Kungsgatan
37-39
5 platser P-15 min ersätter förbud att stanna eller parkera

Kriebsensgatan 1
7 platser P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Nygatan 19–21

5 platser P-15 min ersätter område med förbud att parkera

Nygatan 27
3 platser P-15 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Rademachergatan 8

8 platser P-15 min ersätter område med förbud att parkera

Rademachergatan mittemot 29–31
8 platser P-30 min ersätter taxiplats

Ridhusgatan 2

6 platser P-15 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Smedjegatan 29–35

11 platser P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Västermarksgatan 18

4 platser P-30 min 8–20 (8–15) ersätter biljettområde C3

Parkeringskarta Munktellstaden

Här kan du se ersättningsparkeringar under tiden Munktellgaraget är stängt.

Blå markering: alternativ parkering inom biljettområde M1.
Lila markering: alternativ parkering (ej kommunal).

Du hittar fler parkeringar i parkeringskartan.

Det är alltid skyltningen med vägmärken på plats som gäller vid parkering.

Cykelparkeringskarta

I Eskilstuna kommun finns fler centralt belägna cykelparkeringar. På våra nya cykelställ finns det alltid möjlighet att låsa fast cykelramen när du parkerar din cykel.

Felanmälan biljettautomat

Felanmälan dygnet runt (kan inte lämnas via e-post).

Telefon:

Parkeringsövervakning

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00 (övrig tid röstbrevlåda)

Telefon:

Ansökan kör- och parkeringsdispens

Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.00-12.00 och kl. 13.00-15.00

Telefon:

Bestridande kontrollavgift

Bestrid en kontrollavgift

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Telefon:

Parkeringsgaraget Vildsvinet

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-21.30
Lördag-söndag kl. 8.00-21.30

Munktellgaraget

Öppettider

Stängt på grund av ombyggnation från 1 november. Läs mer om stängningen

Uppdaterad: 19 maj 2022