Parkeringskarta

Här finns information om biljettområden och parkeringsavgifter på stadsbyggnadsförvaltningens parkeringar. Klicka på linjen eller ytan du vill ha information om.

Parkeringsavgiften betalas genom mobil betaltjänst hos Parkster, EasyPark eller i biljettautomat.

Parkeringskarta Munktellstaden

Här kan du se ersättningsparkeringar under tiden Munktellgaraget är stängt.

Blå markering: alternativ parkering inom biljettområde M1.
Lila markering: alternativ parkering (ej kommunal).

Du hittar fler parkeringar i parkeringskartan.

Karta som visar var man kan parkera i Munktellstaden.

Det är alltid skyltningen med vägmärken på plats som gäller vid parkering.

Cykelparkeringskarta

I Eskilstuna kommun finns flera centralt belägna cykelparkeringar. På våra nya cykelställ finns det alltid möjlighet att låsa fast cykelramen när du parkerar din cykel.

Felanmälan biljettautomat

Felanmälan dygnet runt (kan inte lämnas via e-post).

Telefon:

Parkeringsövervakning

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00 (övrig tid röstbrevlåda)

Telefon:

Ansökan kör- och parkeringsdispens

Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.00-12.00 och kl. 13.00-15.00

Telefon:

Bestridande kontrollavgift

Bestrid en kontrollavgift

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Telefon:

Parkeringsgaraget Vildsvinet

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-21.30
Lördag-söndag kl. 8.00-21.30

Munktellgaraget

Öppettider

Stängt på grund av ombyggnation från 1 november. Läs mer om stängningen

Uppdaterad: 30 januari 2023