• Du har möjlighet att lämna synpunkter om utbyggnad av motorbana inom Eskilstuna Motorsportcenter på Gröndal
  Du som är närboende till Eskilstuna Motorsportcenter på Gröndal har fått ett brev med information om möjligheten att lämna synpunkter över utbyggnaden av en motorbana.
  Läs mer

 • Exempelbild
  Dialogmöte inför vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2021
  Vård- och omsorgsnämnden bjuder in till dialog om verksamhetsplan 2021 gällande vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Välkommen den 1 oktober!
  Läs mer

 • Exempelbild
  Balansera mera - aktiviteter för att motverka fall

  28 september till 2 oktober erbjuder våra mötesplatser för seniorer aktivititeter för att motverka fall. Föranmälan krävs till samtliga aktiviteter, se kontaktuppgifter till mötesplatserna här.
  Läs mer

 • Exempelbild
  Nya demensplatser när Eskilstuna omstrukturerar på äldreboenden
  För att möta det ökade behovet av demensplatser ska flera äldreboenden i Eskilstuna struktureras om.
  Läs mer

 • Exempelbild
  Planerat avbrott för fjärrvärmen i Skiftinge
  Eskilstuna Energi och Miljö förbättrar fjärrvärmenätet i Skiftinge och behöver stänga av värmen och varmvattnet 25–27 september för att kunna koppla in de nya ledningarna.
  Läs mer

 • Gemensam samverkan, ridklubben
  Gemensamt projekt för att stärka ungdomar
  Ridning och hästskötsel - en samverkan mellan Socialförvaltningen, Nyby Torshälla ridklubb och RF-SISU Sörmland, för att stärka ungdomar som behöver komma in i ett positivt sammanhang och en positiv gemenskap.
  Läs mer

 • Eldningsförbudet i Eskilstuna är hävt
  Räddningstjänsten upphäver eldningsförbudet fredag 28 augusti klockan 16.00
  Läs mer

 • Ska du installera bergvärme i höst?
  Kom i håg att lämna in en anmälan till miljökontoret innan du börjar gräva för bergvärme.
  Läs mer

 • Exempelbild
  Avgiftsfri parkering upphör 15/8
  Från måndag 17 augusti gäller ordinarie parkeringsavgift och tidsbegränsning i biljettområde C3
  Läs mer

 • Exempelbild
  Veckovisa lägesrapporter om smittspridningen inom vård och omsorg
  Eskilstuna kommun redovisar veckovis bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst.
  Läs mer