• Exempelbild
  Trygghet och fler i jobb prioriterade frågor för kommunen
  Kommunfullmäktige har nu beslutat om kommunens årsplan för nästa år. Årsplanen beskriver hur kommunen ska prioritera och fördela sina resurser. Att minska arbetslösheten och öka tryggheten är fortsatt i fokus under 2021.
  Läs mer

 • Exempelbild
  Covid-19: lägesrapport Eskilstuna v48

  Eskilstuna kommun publicerar varje vecka lägesrapport av coronapandemin och dess inverkan på våra verksamheter.
  Läs mer

 • Gymnasieskolan utökar den digitala distansundervisningen
  Smittskydd Sörmland har infört nya rutiner som innebär att gymnasieelever och deras lärare inte ska sättas i karantän när de varit i kontakt med en person smittad med covid-19. Därför kommer den kommunala gymnasieskolan utöka distansundervisningen från och med den 30 november för att säkerställa att de nya rutinerna kan efterlevas.
  Läs mer

 • Djurgårdsskolan stänger för planering
  På grund av att Djurgårdsskolan har en alltför stor smittspridning av covid-19 kommer skolan att stänga från 25 november till och med fredag den 27 november.
  Läs mer

 • Gymnasiesärskolan på Rinman är stängd på grund av personalbrist
   Gymnasiesärskolan på Rinmangymnasiet är stängd från och med den 20 november till och med den 3 december. Fastighet, anläggning och byggnationsdelen i Vilsta är undantagen. Beslutet togs av gymnasienämndens ordförande 20 november 2020 utifrån att personalen utsatts för smittrisk på arbetsplatsen.
  Läs mer

 • Exempelbild
  Covid-19: lägesrapport Eskilstuna 19 november 2020

  Eskilstuna kommun publicerar varje vecka lägesrapport av coronapandemin och dess inverkan på våra verksamheter.
  Läs mer

 • Exempelbild
  Flöjtvägens förskola öppnar igen
  Tisdag 24 november öppnar Flöjtvägens förskola igen efter att den varit stängt sedan den 17 november.
  Läs mer

 • Exempelbild
  Förbjudet att sälja alkohol efter klockan 22
  Från och med 20 november är det förbjudet att sälja alkohol efter klockan 22.
  Läs mer

 • Gymnasieskolan välkomnar nya direktiv från utbildningsministern
  Gymnasieskolan välkomnar nya direktiven från utbildningsministern om utökad möjlighet till fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan.
  Läs mer

 • Flöjtvägens förskola stänger på grund av personalbrist
  På grund av personalbrist kommer Flöjtvägens förskola att stänga från och med 17 november. Beslutet är fattat av förskolenämndens ordförande den 16 november 2020 utifrån att flera av personalen blivit positivt testade för Covid-19 och det inte går att bedriva verksamheten med den kvarvarande personalstyrka.
  Läs mer