• 2020-07-02

   Ungdomsmottagningen är öppen som vanligt under sommaren
  Ungdomsmottagningen har sin verksamhet igång som vanligt under sommaren. Hit kan ungdomar i åldrarna 13-23 vända sig för att komma både på fysiska och digitala möten med frågor om sexuell och psykisk hälsa.
  Läs mer
 • 2020-06-30
  Bord dukat
  1 juli tar miljökontoret över trängselkontrollerna på restauranger och krogar
  Från och med 1 juli tar miljökontoret över ansvaret för att kontrollera eventuell trängsel på restauranger och krogar i Eskilstuna kommun.
  Läs mer
 • 2020-06-29
  Eldningsförbudet i Eskilstuna är hävt
  Räddningstjänsten upphäver eldningsförbudet måndag 29 juni klockan 13.00
  Läs mer
 • 2020-06-29
  Vuxenutbildningen flyttar till ny lokal
  I tre etapper flyttar vuxenutbildningen till Drottninggatan 12 i MDH:s före detta lokaler
  Läs mer
 • 2020-06-26

  Möjligt att göra utomhusbesök till Eskilstunas vård- och omsorgsboende

  Från och med 12 juni införs successivt möjligheten att göra utomhusbesök på Eskilstuna kommuns äldreboenden, demensboenden och korttidsverksamheten. Vid besöken använder besökare visir för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Plexiglasskärmar används som ett alternativ till visiren på en del boenden.
  Läs mer
 • 2020-06-25
  Exempelbild
  Höjd beredskap för het sommar inom vård och omsorg
  Sommaren 2020 spås bli den varmaste hittills. Eskilstuna kommun höjer beredskapen inom verksamheterna för vård och omsorg.
  Läs mer
 • 2020-06-25

  49 miljoner i statsbidrag till förskolan i Eskilstuna
  Skolverket har beviljat Eskilstunas kommunala förskola drygt 49 miljoner kronor i statsbidrag för 2020/2021 Pengarna ska användas till att minska barngrupperna.
  Läs mer
 • 2020-06-23
  Exempelbild
  Kulturvandra digitalt i Torshälla
  Gör en digital kulturvandring i Torshälla. Vandringen erbjuder fem stopp på platser med en intressant historia.
  Läs mer
 • 2020-06-18
  viboö
  Tjänligt badvatten vid Viboö

  Godkända vattenprover vid Viboö badplats
  Läs mer
 • 2020-06-18
  Exempelbild
  Nya regler på gång för dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet!
  Kraven på hantering av farligt avfall ändras 1 augusti.
  Läs mer