• 2019-06-19

  Rekarnegymnasiet blir idrottsgymnasium
  Den 19 juni fattade gymnasienämnden beslut om att Eskilstuna ska ha ett idrottsgymnasium från och med höstterminen 2020. Den idrottsprofil som idag finns på Rekarnegymnasiet ska utökas för att ge eleverna större möjlighet att kombinera sina studier med idrott på olika sätt.
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Exempelbild
  Bor du nära vatten?

  Då behöver du tänka på strandskyddet.
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Exempelbild
  Så mycket stöd får föreningar av Eskilstuna kommun
  Nu har en översyn av det stöd som går till föreningar i Eskilstuna genomförts.
  Läs mer
 • 2019-06-13
  Exempelbild
  Sänkt arbetslöshet och höjd utbildningsnivå i fokus

  Årsplan 2020 och strategisk inriktning för de kommande fyra åren har nu beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen och den strategiska inriktningen beskriver hur kommunen ska prioritera och fördela sina resurser.
  Läs mer
 • 2019-06-11
  Exempelbild
  Tyck till om förslag till ny översiktsplan
  Samråd pågår 11 juni till 30 september.
  Läs mer
 • 2019-06-10
  Exempelbild
  Eskilstuna kommun Årets Fairtrade City 2018

  Eskilstuna är ett föredöme vad gäller upphandling av rättvisa produkter. Det menar Fairtrade Sverige som utsett kommunen till årets Fairtrade City 2018. En utmärkelse som Eskilstuna faktiskt redan vunnit en gång tidigare – år 2013.

  Läs mer
 • 2019-06-03
  Exempelbild
  Eskilstuna kommun på andra plats i utmärkelsen Laddguldet 2019
  Eskilstuna ligger i toppen när det kommer till insfrastruktur för laddbilar. Måndag 3 juni fick vi andra pris i utmärkelsen Laddguldet 2019 och visar än en gång att Eskilstuna är en förebild inom klimat- och miljöarbetet.
  Läs mer
 • 2019-05-29
  Exempelbild
  Ska du skaffa höns i sommar?

  Om du ska ha höns inom tätbebyggt område krävs det tillstånd från miljökontoret.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Beslut om Årsplan och ägardirektiv 2020
  Den 28 maj fattade kommunstyrelsen beslut om Årsplan 2020 samt ägardirektiv för Eskilstuna kommunföretag AB.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Exempelbild
  Räddningstjänsten tar hand om sitt släckvatten för att minska utsläpp
  i miljön

  6 juni börjar räddningstjänstens miljösläp rulla och användas för uppsamling av släckvatten vid till exempel industribränder.
  Läs mer