• 2020-03-27
  Årsredovisningen för 2019 sammanfattar årets resultat
  Eskilstuna kommuns årsredovisning beslutades av kommunfullmäktige den 26 mars och sammanfattar årets viktigaste händelser och ekonomiska resultat. Kommunen redovisar ett överskott för år 2019, vilket är viktigt för att kunna finansiera välfärden på sikt.
  Läs mer
 • 2020-03-25
  Exempelbild
  Företagare - vad innebär Eskilstuna kommuns åtgärdspaket för dig?
  Välkommen till webbinarium för företagare i Eskilstuna.
  Läs mer
 • 2020-03-23
  senior
  Mötesplatser för seniorer erbjuder aktiviteter via Facebook
  Livesändningar eller utmaningar varje vardag via Facebook-sidan Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna kommun.
  Läs mer
 • 2020-03-17
  Fjärr- och distansundervisning kommunala gymnasieskolan
  Gymnasienämndens ordförande har fattat beslut om distans- och fjärrundervisning på den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna enligt Regeringens rekommendationer.
  Läs mer
 • 2020-03-16
  Öppna förskolan på Familjecentralerna är stängd

  Från och med måndag 16 mars är alla öppna förskolor på våra Familjecentraler stängda tills vidare. Vi håller stängt för att minska risken för smittspridning i samhället.
  Läs mer
 • 2020-03-16
  Exempelbild
  Nytt system för hantering av ärenden hos Eskilstuna direkt
  Den 17 mars byter Eskilstuna kommun teleoperatör. I samband med detta införs även ett nytt system för hantering av ärenden hos Eskilstuna Direkt.
  Läs mer
 • 2020-03-09
  Eskilstuna kommun inför sammanhållen journal
  Den 16 mars börjar Eskilstuna kommun dela med sig av journalanteckningar från sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till andra vårdgivare. Syftet är att snabbare kunna ge dig god och säker vård.
  Läs mer
 • 2020-03-06
  Exempelbild
  Ny skolchef för gymnasieskolan

  Monica Widelund blir ny skolchef för gymnasieskolan när Karin Holmberg Lundin går i pension.
  Läs mer
 • 2020-02-26
  Exempelbild
  Inga oegentligheter i arbetet med Sigurdsristningen
  Under vintern 2019/2020 har en extern granskning genomförts i syfte att övergripande bedöma om projektet med att tillgängliggöra Sigurdsristningen har genomförts och säkerställts på ett ändamålsenligt sätt samt granska om några oegentligheter förekommit. Granskningen visar att inga oegentligheter har förekommit i projektet men att det finns brister och en otydlighet i projektets planering, budget och dokumentation.
  Läs mer
 • 2020-02-20
  Exempelbild
  Ska du gräva för enskilt avlopp i vår?

  Kom ihåg att anmäla/ansöka om du ska gräva för enskilt avlopp i vår.
  Läs mer