Eskilstuna kommun

Om du lever med psykisk ohälsa kan du få stöd och hjälp. Våra verksamheter riktar sig till barn, unga och vuxna.

Välkommen till psykiatri- och funktionshindersdagen 2023

Tid: Tisdag 14 november klockan 08.30-16.00

Plats: Aulan, Mälardalens universitet, Eskilstuna.

Program och anmälan hittar du på: eskilstuna.se/pofd

Anmäl dig senast 8 november

Psykisk ohälsa används för att sammanfatta psykiska besvär, psykiatriska tillstånd och suicid.

Psykiska besvär kan vara av varierande art och svårighetsgrad. Det kan handla om till exempel ängslan, oro, ångest, nedstämdhet eller sömnbesvär. Besvären kan vara lätta eller svåra och de flesta självrapporterade psykiska besvär uppfyller inte kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Det finns många olika psykiska sjukdomar/syndrom; till exempel schizofreni, bipolär sjukdom, depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik.

Utöver psykiska sjukdomar och syndrom inkluderas också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar självskadebeteende, suicidförsök och suicid när vi pratar om psykiska besvär.

Att leva nära en vän eller familjemedlem som drabbas av psykisk ohälsa innebär ofta en stor stress. Man vill hjälpa, men ser kanske inte var lösningarna finns eller hittar inte rätt inom vården och omsorgen. Dessutom kan känslan av skuld och skam göra att man inte gärna pratar med andra om sin svåra situation.

När någon i familjen blir psykiskt sjuk så påverkar det hela familjen. Som förälder med psykiskt sjukdom/ohälsa kan den egna föräldraförmågan påverkas, familjeklimatet påverkas och likaså familjens psykiska hälsa.

Det kan vara så att barn går och oroar sig för sin förälder, de kan påverka barnets möjlighet till att koncentrera sig på andra saker, att orka hänga med i skolan eller att göra saker man egentligen vill göra på fritiden.

Vuxna kan tycka att det är svårt att prata om psykisk sjukdom, vilket kan göra att barn får för lite förklaringar på vad som hänt, varför föräldern blivit sjuk vilket kan leda till att det kan bli svårt för barn att veta vad som är rätt och vad som är fel i tillvaron. En del barn kan vara rädda till exempel för förälderns beteende i sin sjukdom/psykiska ohälsa, för att de inte förstår vad som pågår men också rädda för att förlora sin förälder.

Att känna att man har stöd, både barn och föräldrar, kan förebygga negativa konsekvenser för barnen – både nu och i framtiden. För att orka är det viktigt att försöka ta hand om sig själv, till exempel genom att söka stöd från andra i samma situation, ta hjälp av föreningar eller få praktisk hjälp från sin kommun.

Det är vanligt att psykiska sjukdomar och syndrom leder till psykiska funktionsnedsättningar. En psykisk funktionsnedsättning innebär att man har en nedsatt förmåga att fungera psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. Funktionsnedsättningen kan vara tillfällig eller bestå under hela livet.

Till följd av psykisk sjukdom, eller medfödd neuropsykiatriska funktionsnedsättning, kan man få psykiska funktionsförändringar. Det kan till exempel handla om svårigheter att planera sin tid, hantera stress eller sociala relationer. Då pratar man om en psykisk funktionsnedsättning.

Psykisk hälsa handlar om hur du mår och trivs i vardagen och om din förmåga att hantera livets upp- och nedgångar.

Uppdaterad: 3 oktober 2023