MENY
Eskilstuna kommun

Kommunens ansvar vid dödsfall

Enligt begravningslag och ärvdabalk har kommunen ansvar för att i vissa fall

  • beställa begravning
  • förvalta dödsboet
  • besluta om dödsboanmälan
  •  lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

När någon avlidit och anhöriga eller annan närstående saknas, som kan ansvara för att beställa begravning, har kommunen ansvar att ordna med detta.

Kommunen har i vissa situationer ett yttersta ansvar att förvalta dödsbon till dess dödsbodelägare anträffas.

När tillgångarna i dödsboet på dödsdagen endast täcker kostnaderna för begravningen och andra utgifter i anledning av dödsfallet finns möjlighet att få ett beslut om dödsboanmälan som ska inlämnas till Skatteverket. Dödsboanmälan kan endast göras av kommunen.

Dödsboanmälan är en enklare boutredning som under vissa förutsättningar kan ersätta den bouppteckning som dödsboet annars har att upprätta. Vid dödsboanmälan får det inte finnas fast egendom eller tomträtt.

När tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Kommunens broschyr ”Information till dödsbo” finns att få hos begravningsbyråerna Fondkistan, Fonus och Eskilstuna Begravningsbyrå.

För mer information kontakta

Elisabeth Kanmert, tfn 016 - 710 42 28 eller 070 - 324 53 84

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Besök vardagar 08.00-17.00
- dag innan röd dag 08.00-16.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla