MENY
Eskilstuna kommun

Dödsboanmälan

När en person avlider behöver de anhöriga göra en bouppteckning, där de reder ut den avlidnes ekonomi. Personens tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter som är kopplade till dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Bouppteckning

När en person dör behöver anhöriga göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket. Det innebär att anhöriga ska gå igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och, om det finns, den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.

Bouppteckningen ska göras inom tre månader från dödsdatumet. Skatteverket har en särskild blankett för bouppteckning. En begravningsbyrå eller jurist kan erbjuda professionell hjälp för att göra bouppteckningen.

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skickar alltid ut information om bouppteckning när någon har avlidit.

Dödsboanmälan

I de fall den avlidne saknade tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader kan du som anhörig vända dig till kommunen och ansöka om att få göra en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. För att vi ska kunna hjälpa till måste den avlidnes bostad vara i orört skick, inga räkningar får betalas efter dödsfallet och vi måste få in ett antal nödvändiga handlingar från dig. Om du behöver hjälp av oss med en dödsboanmälan behöver du kontakta oss snarast då Skatteverket vill ha in en dödsboanmälan inom två månader från dödsfallet.

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas för begravningskostnaderna, vilket betyder att inga andra räkningar går före. Om tillgångar saknas till begravningskostnader kan ekonomiskt bistånd sökas till detta. Kommunen har en fastställd maxkostnad för detta bistånd.

Ansökan om dödsboanmälan

Checklista för utgifter för dödsboanmälan

Kontakta oss vid minsta oklarhet innan ni agerar i dödsboet och för ansökan om en dödsboanmälan.

Lena Pettersson, tfn 016-710 25 44
e-post: lena.pettersson6@eskilstuna.se

Eva Johansson, tfn 016-710 24 05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla