MENY
Eskilstuna kommun

Intensiv hemrehabiltering, IHR

Exempelbild

I Eskilstuna kommun arbetar ett multiprofessionellt team med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterska, biståndsbedömare och beteendevetare. De arbetar utifrån ett nytt arbetssätt för att rehabilitera äldre personer som efter en tid på sjukhus behöver hemtjänst för första gången. Arbetssättet har tagits fram i samverkan med ett forskarteam på Mälardalens högskola och ger mycket goda resultat.

– Det är inte så ofta ett forskningsprojekt ger ett sådant entydigt resultat, att ett arbetssätt är så påtagligt bättre än ett annat, och att det är samstämmigt för vårdgivare, brukare och personal. Ett team kan ge rehab för hela individen och inte bara det fysiska, och det är synen på helheten som skapar grunden för självständighet och en ökad livskvalité, säger Lena-Karin Gustafsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.

Mål och resultat

Målsättningen med intensiv hemrehabilitering är att äldre efter avslutad rehabilitering ska ha minskat eller inget behov av hemtjänst och därmed kan bo kvar hemma längre.

Intensiv hemrehabilitering har visat sig ge stor effekt vad gäller äldres möjlighet att stärka och bibehålla sin självständighet. Inom målgruppen 65-79 år har behovet av hemtjänst minskat med 87 procent.

Andel personer som avslutat hemtjänst inom ett år:

Med IHR: 58 procent, varav 16 procent har flyttat in i ett särskilt boende.
Med ordinarie hemtjänst: 39 procent, varav 40 procent har flyttat in i ett särskilt boende.

Fortsatt arbete

IHR kommer att utökas med ytterligare ett team under år 2020. Alla personer som ansöker om omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten för första gången ska erbjudas intensiv hemrehabilitering år 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Johan Lindström
Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Malin Sootalu
Enhetschef intensiv hemrehabilitering