MENY
Eskilstuna kommun

Förändrade arbetssätt inom vård och omsorg

Du som får insatser inom vård och omsorg ska känna dig trygg och kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kommer inte att finnas tillräckligt med medarbetare i framtiden, om vi ska fortsätta arbeta som idag. Därför kommer vi förändra och digitalisera våra arbetssätt och införa digitala och tekniska hjälpmedel. Här kan du läsa exempel på hur vi förändrar våra arbetssätt.

Intensiv hemrehabilitering, IHR

Multiprofessionellt team som arbetar rehabiliterande med äldre i hemmet. Läs mer om IHR.

Nära vårdteam

Multiprofessionellt team som arbetar med och hemma hos personer över 65 år som har ett behov av samordnad hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Läs mer om Nära vårdteam.

Trygg hemma

Förstudie pågår för att undersöka vilka behov och tekniska lösningar som finns för att stärka den enskildes självständighet i det egna hemmet. Läs mer om Trygg hemma.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fridha Söderqvist
Verksamhetschef äldreomsorg