MENY
Eskilstuna kommun

Vi bygger framtidens vård och omsorg

Du som får insatser inom vård och omsorg ska känna dig trygg och kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Det kommer inte att finnas tillräckligt med medarbetare i framtiden, om vi ska fortsätta arbeta som idag. Därför kommer vi förändra och digitalisera våra arbetssätt och införa digitala och tekniska hjälpmedel. Du ska få vård och omsorg som utgår ifrån dina behov, så att du kan leva ditt liv så självständigt som möjligt.

Utbildnings- och visningsmiljö

I utbildnings- och visningsmiljön Stödet finns möjlighet att se och prova olika former av hjälpmedel. 

Implementeringsstöd välfärdsteknik

Under 2021 driver vi pilotprojektet implementeringsstöd välfärdsteknik, vars syfte är att hitta bra modeller för att implementera välfärdsteknik inom vård- och omsorg. Två medarbetare från funktionshinderområdet och äldreomsorgen har fått tillfälliga anställningar som samordnare i projektet. De ska arbeta både teoretiskt med omvärldsbevakning och med praktiskt verksamhetsstöd kring välfärdsteknik inom vård och omsorg. Projektledare är Mattias Kjellkvist.

Akademiskt vård- och omsorgsboende

På det akademiska vård- och omsorgsboendet Måsta Äng testar och utvecklar vi välfärdsteknik och nya arbetssätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Johan Lindström
Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen