MENY
Eskilstuna kommun

Stöd till vuxen närstående med funktionsnedsättning/sjukdom/ psykisk ohälsa

Personer med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa kan ha rätt till hjälp enligt lagen om stöd för vissa funktionshindrade eller socialtjänstlagen. Några exempel på kommunens insatser är personlig assistans, hemtjänst, boendestöd och avlösarservice. Vi hjälper er att hitta rätt stöd utifrån era behov, så att din närstående kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anhörigcentrum
Besöksadress

Knut Hellbergsgatan 1

Monika Lindbom
Anhörigkonsulent
Kerstin Johannesson
Anhörigkonsulent Eskilstuna
Anna Axberg
Utvecklingsledare/ anhörigkonsulent Eskilstuna