Här finns ett urval av föreningar som kan vara intressanta för dig som är anhörig till vuxen närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa: