MENY
Eskilstuna kommun

Socialjouren

Socialjouren är anträffbar kvällar och helger när övriga delar av Socialförvaltningen inte är tillgängliga. Verksamheten är inriktad mot akuta sociala problem. Vid tidspress prioriterar socialjouren alltid ärenden där barn och ungdom är inblandade.

Socialjourens uppgifter är:

  • rådgivning, hänvisning och upplysning
  • biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL)
  • stödjande eller utredande samtal
  • hembesök
  • åtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Socialjouren finns i tjänst mellan 15-00 vardagar och mellan 15 -02 fredag, lördag och söndag. Du når dem genom att söka socialjouren på 112. Meddela ditt telefonnummer så ringer socialsekreterare upp.

För ärenden rörande barn och våld i nära relation kan du också söka socialjourens socialsekreterare i beredskap övrig tid.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Mottagningsenheten
Öppettider

Måndag-fredag
10.00-12.00 och 13.00-17.00

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 29 77
Skicka e-post
016-12 68 94