MENY
Eskilstuna kommun

Akut hjälp och krisstöd

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

SOS Alarm

När man är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp.
Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning, jourhavande präst. Öppet dygnet runt.
Telefon: 112
Webbplats: www.sosalarm.selänk till annan webbplats

Psykiatrisk akutmottagning

Vid behov av akut psykiatrisk hjälp, kontakta psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset

Telefon: 016 - 103510

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Man får svar på om det är något man själv kan göra eller om man behöver komma till sjuksköterska eller läkare.
Telefon: 1177
Webbplats: www.1177.selänk till annan webbplats

Giftinformation

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.
Telefon: 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall.
Webbplats: www.giftinformation.selänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats

Socialjouren

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden under kvällar, nätter och helger. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan röra sig om information, stöd och service till dig som enskild medborgare. Men det kan också handla om akuta ingripanden på grund av barn som far illa, missbruk eller psykisk sjukdom.  Socialjouren prioriterar ärenden där barn och ungdom är inblandade.  Socialjouren nås via 112. Vid akuta fall under dagtid, ring 016-710 10 00 och be om att få komma i kontakt med socialförvaltningens familjemottaging. 
Läs mer om Socialjouren här.   

Barnens hjälptelefon

Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.
Telefon: 116 111
Webbplats: www.bris.selänk till annan webbplats

BRIS Vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.
Telefon: 077-150 50 50
Webbplats: www.bris.selänk till annan webbplats

Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800, alla dagar klockan 14.00-22.00.

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.
Telefon: 020-222 444, måndag-fredag klockan 18.00-22.00 och lördag-söndag klockan 14.00-18.00.

UMO - din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
Webbplats:www.umo.se/länk till annan webbplats

Eskilstunas Brottsofferjour

BOJ är en ideell organisation som samarbetar med polismyndigheten, socialförvaltningen, hälso- och sjukvården, kvinnojouren, rättsväsendet m.fl.
Telefon: 016-12 62 10
Webbplatswww.eskilstuna.boj.selänk till annan webbplats 

Kvinnojouren MOA

Kvinnojouren en ideell organisation där du som kvinna med eller utan barn, och är utsatt för våld, hot om våld och kränkningarär välkommen att söka stöd. Vi erbjuder stödsamtal och även skyddat boende, vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.
Telefon: 016 - 51 21 09, Mån - fre kl 8 - 16, eller lämna meddelande så ringer vi upp.
Mail: info@kvinnojourenmoa.se
www.kvinnojourenmoa.selänk till annan webbplats

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Anhörigcentrum
Besöksadress

Knut Hellbergsgatan 1