Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten i Eskilstuna erbjuder information och vägledning i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Det kostar ingenting att få hjälp av oss och vi jobbar alltid med barnets bästa i fokus.

Samarbetssamtal vid skilsmässa eller separation

Samarbetssamtal är ett kostnadsfritt, frivilligt samtal för föräldrar som är på väg att separera, eller som inte längre bor tillsammans.

Upprätta avtal

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För att avtalet ska gälla krävs att det godkänts av Familjerätten. Ett avtal som godkänts av familjerättssekreteraren på uppdrag av Socialnämnden blir juridiskt bindande. Avtalet får godkännas av Familjerätten endast om det som har överenskommits också anses vara barnets bästa.

Informationssamtal

Har du för avsikt att vända dig till domstol för en stämningsansökan gällande barns vårdnad, boende och/eller umgänge?

Enligt lagen måste du delta i ett informationssamtal för att domstolen ska ta upp din stämningsansökan. Lagen som tar upp detta heter Lag (2021:530) om informationssamtal.

Om det av någon anledning inte är lämpligt med ett gemensamt samtal ringer du oss på Familjerätten för att boka tid för ett enskilt samtal.

 • Svar:

  Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

 • Svar:

  Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas på Familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam.

  Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

 • Svar:

  Om du och mamman kommer överens om att vårdnaden ska vara gemensam och om ni inte har gjort någon ändring i vårdnaden tidigare så går det att göra en anmälan till Skatteverket att vårdnaden ska vara gemensam i fortsättningen. Det krävs också att ni båda är svenska medborgare.

  Om ni är överens men tidigare har gjort någon ändring i vårdnaden och/eller inte är svenska medborgare båda två går det att ansöka till Familjerätten att få ett avtal om vårdnaden upprättat. Om ni inte är överens finns möjligheten att få saken prövad av domstol. Du rekommenderas att försöka komma överens genom samarbetssamtal på Familjerätten innan en ansökan till domstol eventuellt görs

 • Svar:

  Samarbetssamtal är ett erbjudande och sker frivilligt. Båda föräldrarna ska vilja försöka komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn. Det går inte att tvinga någon till sådana samtal.

 • Svar:

  Föräldrar som inte kommer överens om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor för sina barn kan ansöka om hjälp hos domstol för att få ett beslut i frågan. Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende- och umgänge blir ordentligt utredda innan domaren beslutar i ärendet. Begäran om yttrande inhämtas från Familjerätten. Familjerätten utreder vad som kan vara barnets bästa och lämnar utredning med förslag till domstolen.

 • Svar:

  Det är barnet som har umgängesrätt med sin förälder, inte tvärtom. När föräldrar fattar beslut om umgänget ska hänsyn tas till barnets behov och vilja. Barnet får inte fara illa vid umgänget.

Familjerätten

Telefon:

 • 016-710 10 00

  Telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10.00–12.00. Torsdag kl. 13.00–15.00.

  Stängt: torsdag 23 maj, torsdag 13 juni, torsdag 20 juni, torsdag 27 juni

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 1 september 2023