Eskilstuna kommun

Stödgrupper för barn och ungdomar

Har du separerade föräldrar och behöver stöd med att hantera det? Har du anhöriga med missbruksproblem eller som lider av psykisk ohälsa? Du är inte ensam och det finns hjälp att få.

Vi har gruppverksamheter där du får träffa andra barn och ungdomar som har liknande upplevelser. Tillsammans lär vi oss om hur familjer kan se olika ut och hur alla påverkas av en separation eller av en förälders dåliga mående, alkohol- eller droganvändning. Vi pratar bland annat om känslor, barns rättigheter och föräldrars ansvar. Vi pratar om skuld och skam och lär oss hur vi kan stärka oss själva.

Skilda världar för dig mellan 7-20 år som har föräldrar som inte bor tillsammans

Är du mellan 7-20 år och har föräldrar som inte bor tillsammans och behöver stöd med att hantera det? Har du separerat med den andra föräldern till ditt barn och vill att ditt barn ska delta i den här stödverksamheten? Kontakta oss genom uppgifterna längst ner på sidan så får du mer information och kan anmäla ditt intresse av att få stöd.

Gruppverksamheterna startar varje vår- och hösttermin. Utöver grupper erbjuder vi i viss mån även individuella samtal.

Hur går det till?

I Skilda världar arbetar två gruppledare med 4-8 barn eller ungdomar. Deltagarna är indelade efter ålder. Vårt grundmaterial är ”Skilda världar”, som är utgiven av BRIS - Barnens Rätt I Samhället. Materialet är indelat i olika teman med tillhörande arbetsblad. Exempel på teman är familjen, känslor, förändringar, självkänsla och barns rättigheter. Vi har diskussioner, arbetsblad samt mycket lek och rörelse under våra träffar.

Vi träffas ca 10 gånger. Under våra träffar arbetar vi utifrån att vi försöker stärka det som är positivt kring barnen/ungdomarna för att de ska bli bättre rustade för påfrestningar i livet.

Huven – för dig mellan 7-20 år som har anhöriga med missbruksproblem eller psykisk ohälsa

Huven är en gruppverksamhet för dig som är mellan 7 och 20 år som har en förälder eller annan närstående som dricker för mycket alkohol, tar droger eller lider av psykisk ohälsa. Känner du igen dig i det här är du välkommen att vara med.

Gruppverksamheterna startar varje vår- och hösttermin. Utöver grupper erbjuder vi i viss mån även individuella samtal.

Huven ger barn och tonåringar möjlighet att:

  • möta och dela erfarenheter med andra barn/ungdomar som lever i en liknande situation.
  • få kunskap om psykisk ohälsa, alkohol och narkotika samt orsaker till att man fastnar i ett beroende.
  • få förståelse för att det aldrig är ett barns fel att en vuxen dricker, använder narkotika eller lider av psykisk ohälsa.
  • avlastas från skuldkänslor och ansvar.
  • lära sig uttrycka känslor och våga visa sin egen vilja.
  • kunna göra bra val för sig själv och sin framtid, trots att det finns mycket bekymmer i omgivningen.
  • leka, skapa, fantisera och ha roligt.

Hur går det till?

I varje grupp finns vanligtvis 4-8 deltagare. Grupperna träffas ungefär tio gånger, en gång i veckan efter skolan i 1,5-2 timmar. Grupperna delas in efter ålder. I barngrupperna målar, ritar och leker man mycket. I grupperna för de äldre ungdomarna diskuterar man mer och gör olika övningar.

VIP ungdom – för dig som går i åk 7 till gymnasiet åk 3

Hit är du välkommen för att träffa andra ungdomar som vill stärka sin självkänsla. Tillsammans lär vi oss om hur vi kan må bra när vi är själva och hur vi kan må bra när vi är tillsammans med andra. Vi pratar om tankar, känslor, relationer och rättigheter

Gruppverksamheterna startar varje vår- och hösttermin.

Skilda världar och Huven

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år som har föräldrar som inte bor tillsammans.

Huven är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år och vänder sig till dig med en förälder eller närstående som har eller har haft ett alkohol-/drogberoende eller psykisk ohälsa.

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Uppdaterad: 7 juni 2023