Eskilstuna kommun

Stödgrupper för barn och ungdomar

Syftet är att stärka barnet och ungdomen. Vi pratar bland annat om känslor, barns rättigheter och föräldrars ansvar.

I våra gruppverksamheter deltar barn och ungdomar utan föräldrar.

Skilda världar – för dig i åldern 6-18 år

För dig som har föräldrar som inte bor tillsammans och som har ett behov av att få träff andra i liknande situation.

Planerade träffar hösten 2023

6-9 år: Kungsgatan 68 – tisdagar klockan 15.00-16.30. Datum: 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12.

10-12 år: Inställd under hösten på grund av för få anmälda barn. Kan starta senare under hösten om fler intresseanmälningar kommer in.

Två gruppledare träffar 6-8 barn eller ungdomar.

Varje träff har ett visst tema som vi jobbar efter. Det kan handla om familjen, känslor, separation och förändringar, självkänsla och barns rättigheter. På träffarna har vi diskussioner, arbetsblad, övningar samt mycket lek och rörelse. Syftet är att barnen och ungdomarna ska känna att de inte är ensamma, att det finns en plats där alla känslor, tankar och funderingar är okej.

Målet är att stärka det som är positivt kring barnen och ungdomarna så att de blir bättre rustade för framtida påfrestningar i livet.

Under träffarna får barnen och ungdomarna:

 • möta och dela erfarenheter med andra som lever i en liknande situation.
 • prata om orsaker till varför föräldrar separerar och hur en separation påverkar barnen och ungdomarna.
 • förståelse för att det aldrig är ett barns fel att föräldrar separerar och ibland har svårt att kommunicera med varandra.
 • avlastas från skuldkänslor och ansvar.
 • lära sig uttrycka känslor och våga visa sin egen vilja.
 • träna på att göra bra val för sig själva och sin egen framtid, trots att det finns mycket bekymmer i omgivningen.
 • leka, skapa, fantisera och ha roligt.

Grupper startar varje vår- och hösttermin (vanligtvis v. 9 och v. 38) förutsatt att det finns tillräckligt många anmälda. Datum publiceras så snart en start är planerad. Vi träffas ca 10 gånger en gång i veckan á 1,5 timme efter skoltid. Grupperna är indelade efter åldersspannen 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år och 16-18 år. Utöver grupper erbjuder vi i viss mån även individuella samtal.

För barn under 15 år krävs samtliga vårdnadshavares godkännande för att få delta. Är du 15 år eller äldre får du anmäla dig själv.

Huven – för dig i åldern 6-18 år

För dig som har någon förälder som dricker för mycket alkohol, tar droger eller lider av psykisk ohälsa.

Planerade träffar hösten 2023

6-9 år: Inställd under hösten på grund av för få anmälda barn. Kan starta senare under hösten om fler intresseanmälningar kommer in.

10-12 år: Kungsgatan 68 – onsdagar 15.30-17.00 Datum: 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12.

Två gruppledare träffar med 6-8 barn eller ungdomar.

Varje träff har ett visst tema som vi jobbar efter. Det kan handla om familjen, känslor, beroende, psykisk ohälsa, självkänsla och barns rättigheter. På träffarna har vi diskussioner, arbetsblad, övningar samt mycket lek och rörelse. Syftet är att barnen och ungdomarna ska känna att de inte är ensamma, att det finns en plats där alla känslor, tankar och funderingar är okej.

Målet är att stärka det som är positivt kring barnen och ungdomarna så att de blir bättre rustade för framtida påfrestningar i livet.

Under träffarna får barnen och ungdomarna:

 • möta och dela erfarenheter med andra som lever i en liknande situation.
 • kunskap om psykisk ohälsa, alkohol och narkotika samt orsaker till att man fastnar i ett beroende.
 • förståelse för att det aldrig är ett barns fel att en vuxen dricker, använder narkotika eller lider av psykisk ohälsa.
 • avlastas från skuldkänslor och ansvar.
 • lära sig uttrycka känslor och våga visa sin egen vilja.
 • träna på att göra bra val för sig själva och sin egen framtid, trots att det finns mycket bekymmer i omgivningen.
 • leka, skapa, fantisera och ha roligt.

Grupper startar varje vår- och hösttermin (vanligtvis v. 9 och v. 38) förutsatt att det finns tillräckligt många anmälda. Datum publiceras så snart en start är planerad. Vi träffas ca 10 gånger en gång i veckan á 1,5 timme efter skoltid. Grupperna är indelade efter åldersspannen 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år och 16-18 år. Utöver grupper erbjuder vi i viss mån även individuella samtal.

För barn under 15 år krävs samtliga vårdnadshavares godkännande för att få delta. Är du 15 år eller äldre får du anmäla dig själv.

VIP ungdom – för dig som går i åk 7 till gymnasiet åk 3

Två gruppledare arbetar tillsammans med 6-10 ungdomar. Syftet är att stärka dig som ungdom, både din självkänsla och ditt självförtroende.

Planerade träffar hösten 2023

Torshälla Fritidsgård – tisdagar klockan 16.30-19.30. Datum: 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 13/12

Under träffarna får du:

 • lära dig om självkänsla och självförtroende.
 • lära dig om känslor och hur du kan uttrycka känslor på olika sätt.
 • lära dig om rättigheter och att göra bra val för dig själv.
 • prata om relationer och hur du kan må bra när du är ensam och tillsammans med andra.

Gruppverksamheterna startar varje vår- och hösttermin förutsatt att det finns tillräckligt många anmälda. Datum publiceras så snart en start är planerad. Vi träffas 12 gånger en gång i veckan á 2 timmar efter skoltid.

För barn under 15 år krävs samtliga vårdnadshavares godkännande för att få delta. Är du 15 år eller äldre får du anmäla dig själv.

Stödgrupper för barn och ungdomar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år som har föräldrar som inte bor tillsammans.

Huven är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år och vänder sig till dig med en förälder eller närstående som har eller har haft ett alkohol-/drogberoende eller psykisk ohälsa.

VIP ungdom är en gruppverksamhet för dig som går i åk 7 till gymnasiet åk 3 och vänder sig till dig som vill stärka både din självkänsla och ditt självförtroende.

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Uppdaterad: 7 september 2023