Stödgrupper för barn och ungdomar

Syftet är att stärka barnet och ungdomen. Vi pratar bland annat om känslor, barns rättigheter och föräldrars ansvar.

I våra gruppverksamheter deltar barn och ungdomar utan föräldrar.

Skilda världar

För dig som har föräldrar som inte bor tillsammans och som har ett behov av att få träffa andra i liknande situation.

Planerade träffar

Nya grupper startar efter sommaren. Startdatum kommer längre fram. Det går bra att anmäla sitt intresse.

Två gruppledare träffar 6-8 barn eller ungdomar.

Varje träff har ett visst tema som vi jobbar efter. Det kan handla om familjen, känslor, separation och förändringar, självkänsla och barns rättigheter. På träffarna har vi diskussioner, arbetsblad, övningar samt mycket lek och rörelse. Syftet är att barnen och ungdomarna ska känna att de inte är ensamma, att det finns en plats där alla känslor, tankar och funderingar är okej.

Målet är att stärka det som är positivt kring barnen och ungdomarna så att de blir bättre rustade för framtida påfrestningar i livet.

Under träffarna får barnen och ungdomarna:

 • möta och dela erfarenheter med andra som lever i en liknande situation.
 • prata om orsaker till varför föräldrar separerar och hur en separation påverkar barnen och ungdomarna.
 • förståelse för att det aldrig är ett barns fel att föräldrar separerar och ibland har svårt att kommunicera med varandra.
 • avlastas från skuldkänslor och ansvar.
 • lära sig uttrycka känslor och våga visa sin egen vilja.
 • träna på att göra bra val för sig själva och sin egen framtid, trots att det finns mycket bekymmer i omgivningen.
 • leka, skapa, fantisera och ha roligt.

Grupper startar varje vår- och hösttermin (vanligtvis v. 9 och v. 38) förutsatt att det finns tillräckligt många anmälda. Datum publiceras så snart en start är planerad. Vi träffas ca 10 gånger en gång i veckan á 1,5 timme efter skoltid. Grupperna är indelade efter åldersspannen 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år och 16-18 år. Utöver grupper erbjuder vi i viss mån även individuella samtal.

För barn under 15 år krävs samtliga vårdnadshavares godkännande för att få delta. Är du 15 år eller äldre får du anmäla dig själv.

Huven – för dig i åldern 6-18 år

För dig som har någon förälder som dricker för mycket alkohol, tar droger eller lider av psykisk ohälsa.

Planerade träffar

Nya grupper startar efter sommaren. Startdatum kommer längre fram. Det går bra att anmäla sitt intresse.

Två gruppledare träffar med 6-8 barn eller ungdomar.

Varje träff har ett visst tema som vi jobbar efter. Det kan handla om familjen, känslor, beroende, psykisk ohälsa, självkänsla och barns rättigheter. På träffarna har vi diskussioner, arbetsblad, övningar samt mycket lek och rörelse. Syftet är att barnen och ungdomarna ska känna att de inte är ensamma, att det finns en plats där alla känslor, tankar och funderingar är okej.

Målet är att stärka det som är positivt kring barnen och ungdomarna så att de blir bättre rustade för framtida påfrestningar i livet.

Under träffarna får barnen och ungdomarna:

 • möta och dela erfarenheter med andra som lever i en liknande situation.
 • kunskap om psykisk ohälsa, alkohol och narkotika samt orsaker till att man fastnar i ett beroende.
 • förståelse för att det aldrig är ett barns fel att en vuxen dricker, använder narkotika eller lider av psykisk ohälsa.
 • avlastas från skuldkänslor och ansvar.
 • lära sig uttrycka känslor och våga visa sin egen vilja.
 • träna på att göra bra val för sig själva och sin egen framtid, trots att det finns mycket bekymmer i omgivningen.
 • leka, skapa, fantisera och ha roligt.

Grupper startar varje vår- och hösttermin (vanligtvis v. 9 och v. 38) förutsatt att det finns tillräckligt många anmälda. Datum publiceras så snart en start är planerad. Vi träffas ca 10 gånger en gång i veckan á 1,5 timme efter skoltid. Grupperna är indelade efter åldersspannen 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år och 16-18 år. Utöver grupper erbjuder vi i viss mån även individuella samtal.

För barn under 15 år krävs samtliga vårdnadshavares godkännande för att få delta. Är du 15 år eller äldre får du anmäla dig själv.

Stödgrupper för barn och ungdomar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år som har föräldrar som inte bor tillsammans.

Huven är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år som har en förälder eller närstående som har eller har haft ett alkohol-/drogberoende eller psykisk ohälsa.

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Uppdaterad: 30 maj 2024