Är du 18 år eller yngre och har blivit utsatt för brott eller bevittnat något som var väldigt obehagligt?

Stödcenter för unga brottsoffer är en verksamhet inom socialförvaltningen i Eskilstuna som i första hand vänder sig till barn och ungdomar som blivit utsatta för misshandel, olaga hot, rån, våldtäkt eller annan form av kränkning, offline eller online.

Föräldrar och vittnen kan också få stöd. Kontakten med Stödcenter är frivillig och håller på så länge du känner behov av den. Som en del av kommunens StoppCenter mot våld i nära relation kan unga upp till 18 år som varit utsatta för hot och våld i nära relationer få stöd av oss.

Att ha blivit utsatt för brott kan kännas jobbigt och kränkande. Det är vanligt att man känner sig orolig, rädd, arg och ledsen. Då kan det för vissa personer kännas bra att under en period prata med någon annan än familjen och kompisar om det som har hänt.

När man blivit utsatt för ett brott uppstår många frågor som till exempel: Varför blev jag utsatt? Vad händer i polisutredningen? Kan jag bli mer utsatt nu? Vad innebär en rättegång? Blir den som gjorde det dömd?

Sex mot ersättning

Sexuella övergrepp mot barn, sexuellt våld och exploatering av människokroppar är ett omfattande, globalt hälsoproblem.

Sexuell exploatering av barn handlar om olika former av sexuella övergrepp där någon form av ersättning har getts. Ersättningen kan handla om pengar, men även andra saker som boende, kläder, resor eller andra ”presenter” kan förekomma. Övergreppen kan ske fysiskt och/eller online.

Läs mer på webbplatsen Nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Misstänker du att någon i din närhet är utsatt eller att du själv är det kan du höra av dig till Stoppcenter/Stödcenter för unga brottsoffer.

Du som arbetar i verksamheter där det finns barn och ungdomar under 18 år har anmälningsplikt. Gör alltid en orosanmälan till socialtjänsten om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa.

Följ gärna verksamheten i social media

Brottsofferjouren i Eskilstuna

Brottsofferjouren Eskilstuna erbjuder samtalsstöd och praktiskt rådgivning till vuxna som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhöriga till brottsoffer eller misstänkta. Vuxna kan få information om polisanmälan, förhör och rättegång samt hjälp att söka ersättning om de blivit utsatta för brott.

Stödcenter för unga brottsoffer

För barn och ungdomar som blivit utsatta för misshandel, olaga hot, rån, våldtäkt eller någon annan form av kränkning, offline eller online.

Föräldrar och vittnen är också välkomna för att få stöd.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

632 20 Eskilstuna

Öppettider

Vardagar kl. 8.00-17.00

Uppdaterad: 20 juni 2024